faurefjell-nyhetssak

Klage på Faurefjell vindkraftverk, Bjerkreim kommune

Motvind Norge har påklaget vedtak om konsesjon, utsatt frist og […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

3. august 2020

Del:

Motvind Norge har påklaget vedtak om konsesjon, utsatt frist og MTA plan for bygging av Faurefjell vindkraftverk.

Ekspropriasjon av trasé for kraftlinje er også påklaget. Motvind Norge mener det ikke er grunnlag for ekspropriasjon når kraftlinja er privat og kraftproduksjonen ikke er nødvendig.

Se egen sak om brev fra NVE til OED om bruk av høyintensitetslys.

«Endringen i prosjektene med økt høyde på turbinene utløser krav til blinkende hinderlys etter Luftfartstilsynets regelverk. Vår vurdering er at særlig blinkende hinderlys er en vesentlig visuell miljøbelastning for folk, og at turbinene bør ha en løsning med radarstyrt hinderlyssystem eller tilsvarende teknologi som slås på når luftfartøy har en gitt avstand til vindturbinen. Vår vurdering er videre at Skorveheia og Faurefjellet vindkraftverk ikke bør realiseres dersom et slikt system ikke er mulig.»

Les mer om Faurefjell

Nye innlegg