klage-siv-ombudsmannen-nord-odal

KLP-eide Odal vind klagd til Sivilombudsmannen

Motvind Norge og Motvind Nord-Odal har 21.12.2020 klaget tre instanser inn for Sivilombudsmannen; Nord-Odal kommune, Fylkesmannen i Innlandet og Hedmark og Oppland statsadvokatembeter, for feil lovanvendelser i saken om Odal vindkraftverks anlegg av vindkraft i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal kommune.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

23. desember 2020

Del:

Petter J. Holth og Tor Arne Voll (peker). Svarttjernet er drikkevannskilde til kommunesenteret Sand i Nord-Odal.

Motvind Norge og Motvind Nord-Odal har 21.12.2020 klaget tre instanser inn for Sivilombudsmannen; Nord-Odal kommune, Fylkesmannen i Innlandet og Hedmark og Oppland statsadvokatembeter, for feil lovanvendelser i saken om Odal vindkraftverks anlegg av vindkraft i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal kommune. Nord-Odal er dalføret mellom Skarnes og Hamar i tidligere Hedmark fylke.

Akershus Energi varslet 18. mai 2020 byggestart av vindkraftverket på Songkjølen og Engerfjellet. Tiltaket mangler fortsatt de tillatelser som tiltaket krever for å kunne lovlig igangsettes. Motvind Norge og Motvind Nord-Odal anmoder Nord-Odal kommune om å iverksette ulovlighetsoppfølgning og utferdige pålegg om øyeblikkelig stans av ulovlig igangsatt anleggsarbeid med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 32-4.

Motvind mener tiltaket er ulovlig og ber nå Sivilombudsmannen se på saka i dens fulle bredde, fra konsesjonssøknad ble tatt til behandling av NVE 21.12.2012. Klagen til Sivilombudsmannen har i alt 23 vedlegg som dokumenterer saksgangen. 

Sivilombudsmannen har tidligere denne måneden slått fast at Kjølberget vindkraftverk i Våler er ulovlig igangsatt, og Norges Miljøvernforbund har krevd umiddelbar stans av anleggsarbeidet inntil søknad om dispensasjon er behandlet.

Kontakt
Petter J. Holth, Styreleder Motvind Nord-Odal Mobil + 47 957 50 521
Eivind Salen, leder Motvind Norge Mobil +47 900 96 564

Om Nord-Odal vindkraftverk
21.12.2020 Motvind sendte klage til Sivilombudsmannen
18.11.2020 Hedmark og Oppland statsadvokatembeter, opprettholdelse av Kongsvinger politikammer sin henleggelse av anmeldelse
13.7.2020 Anmeldelse for ulovlig anleggsoppstart sendt Kongsvinger politistasjon
8.7.2020 MTA-planen fra Odal Vindkraft AS  
25.5.2020 Konsesjon godkjent av NVE
25.5.2020 Anleggskonsesjon og MTA plan godkjent av NVE
18.5.2020 Oppstart anleggsarbeid

4.5.2020 Anleggskonsesjon nettilknyting godkjent av NVE

21.12.2012 Konsesjonssøknader sendt NVE av E.ON Vind AS og Eidsiva Nett AS

Eierselskap: Akershus Energi og KLP, også Cloudberry Clean Energy  (vil erverve inntil 34% av aksjene), jfr. nettsidene til Odal Vind AS somk er utbyggerselskap. Entreprenører: Fjellbygg AS og Implenia Norge AS

Konsesjonssak i NVE