Mattis Danielsen, 01.07.22, Fosendommen

«Kolonialistisk skjit»

Olje- og energidepartementet (OED) sendte 24. juni et brev til […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

1. juli 2022

Del:

Olje- og energidepartementet (OED) sendte 24. juni et brev til Sametinget vedrørende Fosen-dommen. Mattis Danielsen har skrevet en kommentar til dette brevet, i form av et dikt, som vi gjengir her.


Tekst og illustrasjon: Mattis Danielsen


Innholdet i teksten står for skribentens regning.

 Kolonialistisk skjit 
 
 Båatsoe…reindriften, er klar i sin tale.
 Vindkraftverket er uforenlig med reindriften slik vi tradisjonelt kjenner den i dag.
 Det var vel nettopp det Høyesterett påpekte?!
 Likevel skal du UTREDE på nytt.
 Utrede.
 Utbedre.
 Utlede.
 Avlede.
 Unnlate.
 Utdrive.
 Utrydde...
 Same shit. Pun intended.
 Som om dette gjør infrastrukturtiltakene...spiselige. 
 Pun intended indeed.
 
 Du etterspør «...fagmiljøene», du. 
 Fagmiljøet er de som er rett foran snuten på deg. 
 På en «dialogs» avstand.
 De som du bryter rettighetene til. 
 Som du ikke evner å forstå. Vil ikke forstå. Nekter å høre på. 
 Hvorfor ser du oss ikke?
  
 Dette er skjit. Statlig. Kolonialistisk skjit.
 I sin ærligste, reneste, mest skitne form. 
 Sirlig innpakket i byråkratisk skjitpapir
 Håper du en dag må spise skjiten din sjøl. 

«I eatneme, landet (les, landskapet og naturen) ligger all vår kunnskap, kultur, kompetanse og muligheter. Vår fortid, nåtid og fremtid. Uten det er vi alle kun fremtidsløse fragmenter. Satellitter uten tilknytning og håp».

Mattis Danielsen

Mattis Danielsen (45) er født og oppvokst på Røros og i båatsoe (med reindrift). Han jobber med sørsamiske arkeologiske prosjekter i barmarksesongen, og som lærer når snøen legger seg. «I eatneme, landet (les, landskapet og naturen) ligger all vår kunnskap, kultur, kompetanse og muligheter. Vår fortid, nåtid og fremtid. Uten det er vi alle kun fremtidsløse fragmenter. Satellitter uten tilknytning og håp», skriver han i en e-post til Motvind Norges redaksjon.


Her og her kan du lese mer om Fosen-dommen.

Her kan du lese den forrige teksten Mattis Danielsen publiserte på Motvind Norges nettsted.

Meld deg inn i Motvind Norge her!