2104-Haramsøya-Turbinvinge-frakt

«Kom dere ut av boblen, Jonas og Terje!»

Når Åslaug Haga hevder at den raskeste «løsningen» på strømpriskrisen […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

16. august 2022

Del:

Når Åslaug Haga hevder at den raskeste «løsningen» på strømpriskrisen er mer vindkraftutbygging, tar hun feil, poengterer Hogne Hongset i dette innlegget. Bildet ble tatt på Haramsøya i 2021, i forbindelse med utbyggingen der. Foto: Jan Gunnar Berg

Støre og Aasland må komme seg ut av «boblen», og Norwea-leder Åslaug Haga viser «en imponerende mangel på helt elementær kunnskap om markedsmekanismer», oppsummerer Hogne Hongset i dette innlegget.


Tekst: Hogne Hongset, rådgiver i Motvind Norge


Skribenten er ansvarlig for innholdet i teksten.

Tidligere SP-leder Åslaug Haga leder Norwea, vindkraftbransjens interesseorganisasjon. I NRK Dagsrevyen21 11. august uttalte hun følgende, intervjuet foran Stortinget: «Det grunnleggende problemet i forhold til de høye strømprisene, det er jo at vi har for lite tilgang på fornybar energi». Her viser den tidligere olje- og energiministeren en imponerende mangel på helt elementær kunnskap om markedsmekanismer. Enten det, eller så snakker hun mot bedre vitende. Leseren kan vurdere hva som er verst.

[Åslaug Haga] viser en imponerende mangel på helt elementær kunnskap om markedsmekanismer.

De fleste andre har nå fått med seg at strømpriseksplosjonen fra sommeren 2021 nettopp ikke kom av for lite tilgang på fornybar energi her i landet. Mens strømprisene gikk bananas i Sør-Norge ut over høsten i fjor, nettoeksporterte vi i andre halvår samtidig 10 TWh ut av landet. Det er mer enn Oslo by bruker på et helt år. Også fra prisområde 2, helt i sør og med de høyeste prisene, ble det netto eksportert strøm. For hele året 2021 eksporterte vi netto 17,3 TWh strøm. Hvordan går det da an å få seg til å si at strømprissjokket i fjor kom av mangel på fornybar energi? Det burde NRKs journalist ha spurt Haga om.

Strømpriseksplosjonen sør i Norge er forsterket av krigen i Ukraina, men ble ikke utløst av Russlands brutale angrep på nabolandet. I Sør-Norge var strømprisen allerede på valgdagen 13. september i fjor 104,14 øre, noe som var mer enn 3 ganger så høyt som snittet i landet de siste ti årene. Og det var før Putin begynte å strupe gassleveransene til Vest-Europa, og mer enn 5 måneder før Russland angrep Ukraina.  

Strømpriseksplosjonen sør i Norge er forsterket av krigen i Ukraina, men ble ikke utløst av Russlands brutale angrep på nabolandet.

Den enkle forklaringen på strømprissjokket er selvsagt, og som stadig flere ser, at Sør-Norge nå er koblet nesten sømløst til kontinentet og England med 7 sjøkabler. Når strømproduksjonen vår i Sør-Norge på ca 100 TWh har fått tilnærmet fri flyt inn i et marked på ca 3500 TWh, da skjønner de fleste at å plusse på noen TWh-er i merproduksjon i Sør-Norge vil få liten, om noen, merkbar virkning på strømprisene i denne delen av landet.

Den enkle forklaringen på strømprissjokket er selvsagt, og som stadig flere ser, at Sør-Norge nå er koblet nesten sømløst til kontinentet og England med 7 sjøkabler.

Åslaug Haga har lenge hevdet at den raskeste «løsningen» på strømpriskrisen er mer vindkraft på land i Norge. Derfor vil hun nå ha kortere behandlingstid for nye vindkraftkonsesjoner, helt i tråd med EUs nye hasteplan REpowerEU. Den planen innebærer at konsesjoner skal kunne gis uten at nye prosjekter konsekvensutredes i områder som myndighetene definerer som spesielt egnet for vindkraft. Denne planen er «EØS-relevant», og dermed aktuell i Norge. Den er derfor som kjent på høring (på engelsk!) her i landet, med høringsfrist 22. august. 

[Åslaug Haga vil] ha kortere behandlingstid for nye vindkraftkonsesjoner, helt i tråd med EUs nye hasteplan REpowerEU.

Hvis BI eller andre skulle finne på å tilby Haga et grunnkurs i markedsmekanismer, kan tilbudet gjerne også gå til både statsministeren, olje-og energiministeren, NHO-sjefen og LO-lederen. De har alle foreslått akkurat den samme kuren som Haga, – at løsningen på strømpriskrisen er mer produksjon av fornybar energi her i landet.

Tror Haga, Støre, Lien Aasland, Almlid og Hessen Følsvik at vi, Ola-er og Kari-er, er stein, stokk dumme? Vi er faktisk ikke det, og det viser kanskje resultatene for AP og SP på meningsmålingene også. Det er mange av oss, fortsatt Ola-er og Kari-er, som ønsker at denne regjeringen skal overleve valget i 2025. Skal det skje, må dere to, Jonas og Terje, snarest komme dere ut av den boblen dere har rotet dere inn i!

Det er fortsatt hold i fjellregel nr 8: Det er ingen skam å snu,- vend i tide!


Kronikken ble først publisert her.