VindkraftverkiLebesbykommune-Finnmark

Kraft nok til å si nei

Av Eivind Salen, styreleder i Motvind Norge Vindkraft i Norge er […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

29. mars 2022

Del:

Av Eivind Salen, styreleder i Motvind Norge

Vindkraft i Norge er at vi strømkunder overfører pengene våre til private aktører gjennom strømregninga. I Sør-Norge kan det bli ganske stygt, der er det montert 1682 MW vindkraft som i et normalår vil produsere 5 214 200 000 KWh (5 214,2 GWh). Med dagens strømpriser vil det si mellom fem og ti milliarder kroner til vindkraftens private eiere. Nå har de blikket rettet mot nord.

I Norges store arealer nord for Dovre og Sognefjorden er ennå ikke strømprisene smittet av prisene i Europa. Det vil det bli en endring på fra 2025, med stor kabel over Sognefjorden, og videre fremover med omfattende utbygging av KV420-linjer fra nord til sør. De store vindkraftselskapene har posisjonert seg, 2976 MW er allerede utbygd, det meste i Midt-Norge, men nå når nettilknytningen kommer skal også våre aller nordligste områder til pers. Det europeiske markedet er umettelig på grunn av en dysfunksjonell energipolitikk, og det er derfor monsterfortjenester for dem som klarer å få montert noe vindkraft med kostpris mellom 30 og 50 øre.

Onsdag 22. mars var det kommunestyremøte i Lebesby. Der ba kommunestyret NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat gå videre i å behandle vindkraftsøknadene til Davvi og Fred Olsen Renewables om Laksefjorden. De to anleggene er henholdsvis 800 MW og 100 MW store, 900 MW til sammen. Gitt et normalår og normal produksjon, vil de komme opp i 2480 GWh og 310 GWh produksjon (NVE opererer med enda høyere tall), mer enn 2 480 millioner kroner og 310 millioner kroner om strømprisen blir over 1 kr per KWh fremover, slik det er i sør.

Det er mot disse beløpene man må se de «10 øre» utbygger garanterer i makspris på strøm for de 1271 innbyggerne i Lebesby. Gitt at de har 20 000 KWh i årsforbruk hver, blir det 2000 kr å betale for hver av de 562 husholdningene i kommunen, og litt over ti millioner å betale for Grenselandet. Målt opp mot de nesten 2,5 milliardene de skal tjene, er det som om de putter 2500 kr i egen lomme, gir en tier til strømkundene i Lebesby. De får konsesjonen gratis, naturressursene og vindressursene gratis. Og de kan ekspropriere vilt, urørt landskap, med samiske reindriftsområder og samiske kulturområder. De kan krenke hellige fjell og andre samiske helligdommer. Det er som å sette en 200 meters vindturbin utenfor Nidarosdomen, som det blir sagt av samene selv.

Hva slags folk er det vi har i regjering og Storting, som sier dette er en sak for de 1271 innbyggerne i kommunen og kommunestyret som representerer dem? Er ikke dette et nasjonalt anliggende, og en del av verdens kulturarv og verdens naturarv? Gi gjerne de herlige menneskene som bebor disse fantastiske områdene alt hva de måtte be om i statlige overføringer, billig strøm og billig diesel, alt hva de trenger for fortsatt å ville bo der. Men hold Grenselandet og Harald Dirdal, Fred Olsen Renewables og Fred Olsen selv, utenfor. De har penger nok.

Og Norge har kraft nok. Vi har kraft nok til å dekke alle våre behov, viser Motvind Norges motmelding, og vi har kraft nok i oss til å stå imot dette forsøket på å tjene kortsiktige penger på våre aller største naturverdier og landskap.

Teksten ble først publisert på Nordnorsk debatt.