Hjemfallsretten er truet. Illustrasjon: Bård S. Solem

Kraftranet i Røldal baner vei for flere ran

Etter 60 års drift skulle konsesjonen til Røldal Suldal-vannkraftanlegget gå […]

Forfatter:

Redaksjonen

Kategorier:

Publisert:

7. november 2023

Del:

Etter 60 års drift skulle konsesjonen til Røldal Suldal-vannkraftanlegget gå vederlagsfritt til staten. Solberg-regjeringen sørget for at Norsk Hydro og Lyse AS fikk overta i stedet. Taperen er lokalsamfunnet, som står igjen uten noen form for gevinst. 

Tekst: Motvind Norge, basert på et innlegg av Bård S. Solem og Eivind Salen


Norsk Hydro har utnyttet kraften i Røldal, som ligger i Ullensvang kommune, i seksti år og skulle i henhold til konsesjonsvilkårene gitt rettighetene tilbake til vertskommunene. I stedet valgte Norsk Hydro å inngå et samarbeid med kraftselskapet Lyse AS og fikk av Solberg-regjeringen tillatelse til å videreføre konsesjonen «på ubestemt tid», stikk i strid med hjemfallsretten. Store norske leksikon definerer hjemfallsretten som «en rettighet myndighetene har til å overta et anlegg uten betaling når konsesjonen for anlegget utløper». Hjemfallsretten «stilles som vilkår for tildeling av konsesjon» og skal sikre fellesskapets interesser. Solberg-regjeringen prioriterte heller å sikre private interesser, til beste for aksjeeierne i Norsk Hydro. En av disse aksjeeierne var ektemannen Sindre Finnes, men Solberg meldte seg aldri inhabil av den grunn.

Røldal kommune har ingen eierandeler i Lyse AS. Det har derimot fjorten av Røldals nabokommuner. Mens naboene håver inn som en følge av økte strømpriser, sitter Røldal igjen kun med alle ulempene. Det kraftranet som Solberg-regjeringen iscenesatte i Røldal baner nå vei for tilsvarende ran i alle vannkraftkommuner når de opprinnelige konsesjonene utløper. Hvis hjemfallsretten ikke skal respekteres, kan aksjeeiere i inn- og utland kjøpe seg inn og overta våre naturressurser.

Eierskapet til Røldal Suldal Kraft-anlegg (RSK) skulle egentlig blitt overført fra Norsk Hydro til staten mot slutten av 2022. De sju kraftverkene, som anlegget består av, ble utbygd på 1960-tallet for å forsyne aluminiumsverkene på Karmøy utenfor Haugesund. Vassdragene som kraften hentes fra, strekker seg gjennom Ullensvang i Vestland og Suldal i Rogaland. Kraftverkene henter vann fra et nedbørsfelt som har nesten like stort areal som Oslo og Trondheim til sammen. I Suldal ligger Kvildal vannkraftverk på 1240 MW installert effekt rett ved kabelen North Sea Link med 1400 MW kapasitet til England. Krafta Rødølen og Suldølen har gitt naturen for, går rett til England.

Valdalen i Røldal kommune ble i 1965 neddemmet av Norsk Hydro. Illustrasjon: Bård S. Solem

De røde prikkene på kartet viser aktive støler i Valdalen. Da all eiendom ble ekspropriert og dalen lagt under vann i 1962, var 17 av de 18 stølene aktive. Det var mennesker som hadde livene sine her. Nå ble det lagt under vann, med tvang, fra den norske stat. Hundre driftsbygninger. Godt beitearealer. Århundrer med kultur, identitet, lagt under vann for at den norske stat skulle la Norsk Hydro bygge industri langt unna.

De 17 stølene ble trukket opp i fjellsiden, der de på østsiden er ubrukelige fordi de ikke finnes vei, og på vestsiden er redusert til det skammelige fordi veien som finnes er rasfarlig og dårlig. Dere ser jo høydekurvene på kartet. Det er bratt. Erstatningen de fikk er den stølsdriften ville gi. Hydro og Lyse? De får verdien av 3,2 milliarder KWh i den dyreste strømregionen nord for Østersjøen.

Slik så det ut i Valdalen omtrent da konsesjonen til Norsk Hydro gikk ut i 2022. Legg merke til den lille båten som er fortøyd der den uttørkede og livløse bredden møter vann. Siden vannet er regulert, med opptil 80-85 meters høydedifferanse, er det ikke så lett alltid å vite hvor vannet vil stå neste dag, neste uke, neste måned. Illustrasjon: Bård S. Solem

 

Kartet viser hvordan Røldal kommune så ut ved sammenslåingen med Odda i 1965. Odda er en kraftkommune og en industrikommune, som alle vet. Men smelteverket på Odda fikk krafta si fra sine egne fjell. Krafta fra Røldal og Suldal gikk hovedsakelig sørover. Røldal er en helt annen type sted enn Odda, her er det stølsdrift og turisme som er næringsveien. Begge deler er hardt rammet av at hele Valdalen er neddemmet og lagt under vann, sånn at det også er vanskelig å komme seg fra sørsiden til nordsiden av dalen. Illustrasjon: Bård S. Solem

 

Nye innlegg

Gå til toppen