Måkaknuten vindkraftverk i Bjerkreim. Foto: Kaare Finbak

Krav om utsettelse av høringsfrist og oversettelse av EUs fornybardirektiv

Motvind Norge krever at de foreslåtte endringene i EUs fornybardirektiv […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

3. april 2024

Del:

Motvind Norge krever at de foreslåtte endringene i EUs fornybardirektiv oversettes til norsk og at høringsfristen utvides. 


Motvind Norge gjentar kravet om at høringsfristen for endringene i EUs fornybardirektiv (EU) 2018/2001, som nå er satt til 19. april 2024, blir utsatt og direktivet oversatt til norsk. Gitt mangel på norsk versjon, samt omfanget og kompleksiteten i det reviderte direktivet, krever vi at høringsfristen utvides med to måneder etter at forslaget er oversatt til norsk og offentliggjort.

Våre bekymringer er som følger:

Mangel på tilgjengelighet 

Det reviderte fornybardirektivet mangler oversettelse til norsk. Det gjør det vanskelig for både allmennheten og norske fagfolk å sette seg inn i og forstå de foreslåtte endringene. Vi krever derfor at dokumentene snarest blir oversatt til norsk, og at høringsfristen settes til minst to måneder etter at norsk versjon er offentliggjort.

Mangel på offentlig debatt

Det reviderte fornybardirektivet er preget av en kompleks og utilgjengelig struktur, med lange og til dels uforståelige setninger. I tillegg utgjør de mange kryssreferansene til andre dokumenter og direktiv at leseren står overfor en nesten umulig oppgave når man skal forstå både et språk man ikke er komfortabel med samtidig som man må forholde seg til det komplekse juridiske språket og det omfattende puslespillet av kryssreferanser.

Det har til nå vært en påfallende mangel på bred samfunnsdebatt omkring de foreslåtte endringene. Mye av dette skyldes utvilsomt mangelen på en norsk versjon av dokumentene. For å sikre en velfungerende demokratisk prosess, er det avgjørende at saksdokumentene er tilgjengelig på de norske språkene. Bare slik blir det rom for offentlig debatt og opplysning.

Det har til nå vært en påfallende mangel på bred samfunnsdebatt omkring de foreslåtte endringene.

Motvind Norge mener at det er avgjørende for en rettferdig og inkluderende høringsprosess at fristen utvides, samt at dokumentene oversettes til norsk språk. Utvidet frist vil gi alle berørte parter tid til å analysere, diskutere og gi tilbakemelding på de foreslåtte endringene. Det er totalt uakseptabelt dersom det skulle være slik at Energidepartementet prøver å presse et så inngripende EU-direktiv igjennom på så kort tid og uten at det en gang foreligger høringsdokumenter på norsk. VI TRENGER DIN HJELP – NÅ!

Dette er en viktig video. Vi trenger din hjelp. Temaet kan ved første øyekast virke kjedelig, men dette er det viktigste du kan bruke tid på nå.

Den nyeste versjonen av  EU sitt fornybardirektiv er på høring – og det er skremmende greier. Det er ganske rart at noe så ekstremt viktig som dette fornybardirektivet går så til de grader under radaren. Det er knapt noen i media som skriver om det, og jeg ser ingen glødende debatt. Et unntak er denne lille saken i E24. 

Du finner dokumentene på regjeringens sider. Ved første øyekast ser ikke dette så voldsomt ut, man skulle nesten tro at det er laget slik for at folk skulle overse det. Et stort problem med dette fornybardirektivet er at det foreligger på alle EUs offisielle språk, men altså ikke på norsk, siden Norge som kjent ikke er medlem av EU. Likevel kan vi komme i den situasjonen at alt som står der skal påvirke oss kraftig fremover. Derfor krever Motvind Norge at dokumentene oversettes til norsk, slik at nordmenn flest kan lese dem, og høringsfristen blir utsatt til to måneder etter at den norske oversettelsen foreligger.

Hvis regjeringen insisterer å gjennomføre høringen uten norsk versjon av disse svært komplekse høringsdokumentene, så er det nesten så jeg vil kalle det et bakholdsangrep der vanlige folk blir fratatt muligheten til å forstå og delta i prosessen. Vi kommer tilbake med en lengre video med detaljer fra direktivet.

VIS REGJERINGEN AT DU BRYR DEG!

Send inn ditt krav om utsettelse og norsk oversettelse til Energidepartementet, i god tid før 19. april 2024. Send en e-post til postmottak@ed.dep.no nå, der du skriver med egne ord at du krever dokumentene på norsk, og en utsettelse på to måneder av høringsfristen etter offentliggjøring av norsk versjon.

Forslag til formulering:

«Krav om utsettelse av høringsfrist og oversettelse av EUs fornybardirektiv

Vi krever at høringsfristen for endringene i EUs fornybardirektiv (EU) 2018/2001, som nå er satt til 19. april 2024, blir utsatt og direktivet oversatt til norsk. Gitt mangel på norsk versjon, samt omfanget og kompleksiteten i det reviderte direktivet, krever vi at høringsfristen utvides med to måneder etter at forslaget er oversatt til norsk og offentliggjort.»

Legg gjerne til dine egne bemerkninger og bekymringer før du sender e-posten.

BLI MEDLEM AV MOTVIND NORGE

Vi setter stor pris på om du vil støtte arbeidet vårt MOT vindkraft og FOR en bærekraftig og sunn energipolitikk. Bli medlem her, det går raskt med for eksempel Vipps.

Takk for din støtte, og takk for at du bryr deg! Del gjerne dette innlegget med vennene dine.