haramsoya-politi-anleggsmaskiner

Krever at vind- kraftverket stoppes

PRESSEMELDING FRA NEI TIL VINDKRAFTVERK PÅ HARAMSØYA — Vi forventer […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

27. juli 2020

Del:

PRESSEMELDING FRA NEI TIL VINDKRAFTVERK PÅ HARAMSØYA

— Vi forventer at Olje- og energiminister, Tina Bru og NVE tar konsekvensen av de formelle feilene som er gjort i saken om Vindkraftverk på Haramsøy, og gjør om konsesjonsvedtaket av 7. februar 2019.

Dette er viktig for å gjenskape tilliten til direktoratet, forvaltningen og regjeringen sier leder av Nei til vindkraftverk på Haramsøya, Birgit Oline Kjerstad.

Stortinget gjorde følgende vedtak 19. juni i år: «Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav.

Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivningens krav skal forvaltningen stanse vedtaket.»

Nei til vindkraftverk på Haramsøya har brukt tiden etter stortingsvedtaket til å dokumentere feilene både i selve konsesjonsbehandlingen, og i konsekvensutredningene.

Fredag leverte de et brev til Olje- og energiministeren og NVE som svarer på stortingsvedtaket, der organisasjonen lister opp en rekke brudd på både forvaltnings- og energiloven.

Leder for Nei til vindkraftverk på Haramsøy sier at stortingsvedtaket gir en mulighet til å få omgjort konsesjonsvedtakene uten å gå om retten.

— For oss er det viktig å stoppe utbyggingen før store naturverdier går tapt.

Vi har brukt jurister for å se på saken og finne de viktigste feilene etter energiloven og forvaltningsloven. Stortinget har vedtatt mål for fornybarsatsing, men ikke at en skal bryte loven for å nå disse.

En kan ikke legge en mangelfull 16 år gammel konsekvensutredning til grunn for nye konsesjonsvedtak om en vil påberope seg kunnskapsbasert forvaltning.

Dette er meget viktig å ta tak i om en ønsker en utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål her i landet. Bærekraft handler også om involvering av berørte parter for å skape trygghet og involvering i store saker som angår folk sine liv og eiendommer, sier Birgit Oline Kjerstad.