haramsoya-anleggsmaskin-september-2020

Krever uavhengig gransking

Det kan ikke gå godt når de som har gjort vedtakene eller beslutningsgrunnlaget til vedtakene som det klages på, skal granske seg selv. Derfor må det en uavhengig gransking til.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

30. september 2020

Del:

Foto: Anne G Johnsen 

Det kan ikke gå godt når de som har gjort vedtakene eller beslutningsgrunnlaget til vedtakene som det klages på, skal granske seg selv. Derfor må det en uavhengig gransking til. Motvind forventer at arbeidene på Haramsøya, Stadlandet, Songkjølen og Engerfjellet, Buheii, Tysvær, Øyfjellet, Sørmarkfjellet, Stokkfjellet, Kjølberget og Frøya og alle andre vindkraftverk satt i drift etter 24. mai 2019, stanses inntil sakene er gjennomgått eller endelig dom er avsagt.

– Vi krever en uavhengig gjennomgang, og stans i alle utbygginger inntil gjennomgangen er utført. Det må også fattes vedtak om oppsettende virkning etter forvaltningslovens § 42, sier Eivind Salen, leder i Motvind Norge som nå har sendt brev til Stortingets Energi- og miljøkomite, Olje- og energidepartementet (OED) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å purre på regjeringen.

Stortinget vedtok enstemmig 19. juni 2020 en henstilling til regjeringen om å «vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivingens krav, skal forvaltningen stanse vedtaket.»

– Det har gått 3 måneder siden stortingets vedtak og regjeringen fikk marsjordre. De skal da stanse konsesjoner gitt på feil grunnlag, men så langt har lite og ingenting skjedd. I mellomtiden har maskinentreprenørene fått fortsette og mye sårbar og uerstattelig natur er ødelagt. Folket mister tillit til rettsstaten, fortsetter Salen.

Den 3. september fikk Stortingets visepresident Morten Wold overrakt et opprop av Siri Fjeseth, der nær 10 000 krever at gjennomgangen må skje av uavhengig tredjepart.

– Det sier seg selv at Olje- og energidepartementet, OED, ikke kan vurdere egen praksis og lovforståelse. Det er i strid med alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper å sjekke seg selv. Det burde være unødvendig å si at tillit og lavere konfliktnivå forutsetter at gjennomgangen gjøres av en uavhengig tredjepart. I noen av sakene, f.eks. Øyfjellet, Haramsøy og Tysvær er det også tatt ut søksmål mot OED. Skal de som saksøkt part sjekke seg selv i disse sakene også?

Vi vet alle at anleggsarbeidene fortsetter, dag etter dag. Samtidig vet vi at ingenting er i veien for å stanse utbyggingene. Det er bare en beslutning som skal til. Samfunnet, og konsesjonærene, er tjent med at enhver utbygging foregår på lovlig grunnlag, understreker Salen, som forventer at Olje- og energiminister Tina Bru nå viser respekt for stortingets vedtak og kommer på banen.

Brev til Stortingets Energi- og miljøkomite av 23. september Motvind Norge krever stans i alle utbygginger nå.

Nye innlegg