Krever uhildet gransking av alle vindkraftkonsesjoner de siste 20 år

Daglig leder i Motvind Norge, Stein Malkenes, reagerer sterkt på at OED skal være «dommer» over egne feilgrep.


Motvind Norges styre krevde 13.10.2021 i brev til påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre uhilda gransking av sakene Storheia og Roan, at vindkraftverkene blir demontert og landskapet tilbakeført til opprinnelig form og kvalitet. Støre har overlatt oppfølginga av Fosen saka til Olje- og energidepartementet (OED).

Vurderingene fra NVE og OED om SP artikkel 27 som er gjort før Høyesterettsdommen kan vi ikke stole på. – Derfor må det gjennomføres en full gransking av alle vindkraftkonsesjoner de siste 20 årene, mener han. – Statsminister Støre burde ha bedt et settedepartement ta saka. De burde overta det arbeidet som OED har påbegynt.

Motvind Norge skrev i  brevet:
«Som konsekvens av dommen krever Motvind Norge at Regjeringa gjennomfører ei fullstendig og uhildet gransking av hele sakskomplekset i de to sakene, og at de ansvarlige blir stilt til ansvar.»

Les mer om saka her
Krever uhildet gransking av alle vindkraftkonsesjoner de siste 20 år NRK, 15.11.2021
Støre – rydd opp i Fosen-skandalen! Motvind Norge 13.10.2021
Høyesterett ga Fovsen-Njaarke medhold. Konsesjonene er ugyldige!