KS-fagseminar-om-vindkraft

KS’ fagseminar om vindkraft

KS har tidligere gitt klare innspill og krav når det gjelder konsesjonsbehandling av vindkraftindustri. KS har vært helt klare på at de samme arealavklaringene som gjelder for andre arealkrevende tiltak, må legges til grunn for planer om utbygging av vindkraftindustri.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

27. oktober 2020

Del:

Foto: KS

Av John Fiskvik
 
KS har tidligere gitt klare innspill og krav når det gjelder konsesjonsbehandling av vindkraftindustri. KS har vært helt klare på at de samme arealavklaringene som gjelder for andre arealkrevende tiltak, må legges til grunn for planer om utbygging av vindkraftindustri.

30. september – 1. oktober arrangerte KS i samarbeid med LNVK (Landssammenslutningen for vindkraftkommuner), Naturressurskommunene og Kraftfylka, fagseminar om vindkraft. Alle organisasjonene presenterte sine respektive syn, og i tillegg deltok kommuner, fylkeskommuner, stortingspolitikere og relevante fagpersoner. Selv om enkelte i noen grad forsvarte gjennomførte utbygginger politisk , var den røde tråden at det må innføres et helt annerledes og forutsigbart regime for fremtiden.

I tråd med det noe begrensende formålet for seminaret dreide mye seg om de store manglene i konsesjonsvilkår og -prosesser, potensialet som ligger i plan- og bygningsloven (PBL) ved behandling av vindkraftsaker samt store mangler og svakheter i skatteregime, lokal kompensasjon og øvrige rammevilkår.

Alt i alt et seminar til å bli klokere av og som understreket at vindkraftindustri i norsk natur er et område preget av politisk unnfallenhet og manglende kunnskaper på nær sagt alle nivå og områder.

Se opptak fra de enkelte deler av seminaret her

Nye innlegg