opprop-kultur-Tomas-Colbengtsson

Kultur mot vindkraft

Kulturlivet i Norge står nå opp for natur- og kulturarven og ber politiske parti og Stortinget stanse vindkraftutbyggingen. Vel 320 kulturpersoner står bak oppropet Kultur mot vindkraft.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

12. februar 2021

Del:

Kunstner: Tomas Colbengtson

Kulturlivet i Norge står nå opp for natur- og kulturarven og ber i oppropet Kultur mot vindkraft politiske parti og Stortinget stanse vindkraftutbyggingen.

“Vi ser med stadig større bekymring at vindkraft-aktører ødelegger natur, ikoniske landskap og historiske steder her i landet. Mye av vår naturarv og kulturarv er allerede tapt, og mange steder står i fare”.  

Det er stor bredde i dette kulturengasjementet for natur- og kulturarven og mot vindkraft. Det spenner fra knivmakere til konsertmusikere, fra alle kriker og kroker av landet. Noen er kjente og profilerte, andre er ukjente på landsplan, men markante i sin region. Det samiske kulturlivet er godt representert.

Mobiliseringa rundt oppropet er gjort via nettverk, ikke via internett. Vi har valgt å gå personlig fram, og derfor er det mange som sikkert ville stilt seg bak, men som ikke er spurt. Man kan slutte seg til oppropet etterhvert – se kontaktinfo i saka på nettsidene.  

“Vi som støtter dette oppropet, representerer ulike felt innenfor kultur og kunst. Vi oppfordrer alle politiske parti til å ta de skadene vindkraftindustri gjør på natur, samfunn og miljø på største alvor. Naturen trenger ikke oss, men vi trenger naturen. Stans vindkraftutbyggingene!”

Kulturlivet forventer reaksjon fra det politiske liv!

Les oppropet her Kultur mot vindkraft

Om du er kunstner eller kulturarbeider og vil være med, send e-post til kontakt@motvind.org med ditt navn og yrke, merk: KULTUROPPROPET