Artist Kurt Nilsen er tydelig på at en planlagt 250 meter høy testturbin ikke er ønsket i Gulen kommune. Grafisk design: Motvind Norge

Kurt Nilsen protesterer mot «godzilla-turbin» i Gulen 

Wergelandgruppas tilbud om ulempekompensasjon i forbindelse med installasjon av en […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

24. juni 2023

Del:

Wergelandgruppas tilbud om ulempekompensasjon i forbindelse med installasjon av en testturbin i Gulen kommune, provoserer både Kurt Nilsen og flere andre hyttenaboer.  

Som VG avslørte høsten 2020, i reportasjen «De hemmelige støyavtalene» blir naboer til vindkraftverk betalt av utbyggere «for å leve med for høy støy». Nylig ble det kjent at vindkraftutbyggeren Wergelandgruppa forsøker seg på dette i Halsvik i Gulen kommune, noe som vekker harme blant berørte naboer. Nyheten kommer etter en lang periode med anleggsstøy fra et annet prosjekt.  

Den folkekjære musikeren Kurt Nilsen er tydelig på at den planlagte 250 meter høye «godzilla-turbinen» ikke er velkommen i området. Nilsen har familiær tilknytning til Halsvik og eier ei hytte der som han har arvet etter moren sin. I et intervju med TV2 oppfordrer han folk til å tenke seg om to ganger hvis representanter for Wergelandgruppa banker på døra. I et brev som Wergelandgruppa og konsulentselskapet Ny Energi AS har sendt ut, blir naboer til prosjektet tilbudt en kompensasjon på enten én million kroner, eller 500.000 kroner og gratis strøm med et årlig tak på 20.000 kWh per år. Slik Motvind Norge ser det, er det uetisk at de politiske myndighetene kan tillate denne formen for bestikkelser, som går på helsa løs for både mennesker og dyr.  

 

Slik Motvind Norge ser det, er det uetisk at de politiske myndighetene kan tillate denne formen for bestikkelser, som går på helsa løs for både mennesker og dyr.  

Paragraf 11 i Folkehelseloven (2012) krever at kommunale myndigheter skal bidra til å beskytte kommunens innbyggere mot miljøfaktorer som kan gi uønskede negative helseeffekter. Folkehelselovens forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3, paragraf 7, har som et overordnet krav at virksomheter og eiendommer «skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe» (Lovdata, 2014). Etter Motvind Norges syn, er det helt uforståelig at vindkraftutbyggere, tre år etter VGs avsløring, fortsatt kan operere på denne måten.  

Kurt Nilsen har foreløpig ikke blitt forsøkt bestukket av vindkraftutbyggerne, men han ber naboene tenker seg nøye om før de takker ja til et sånt tilbud. «Jeg tror at de som har tilknytning til Halsvik, har hatt det i generasjoner og som er glade i stedet, tenker seg om to ganger og ler litt av det. Pengene kan tjenes inn et annet sted. Når pengene er brukt opp og en sitter og ser på turbinen og angrer seg», sier han til TV2.  

Begrepet «helsemessig ulempe» rommer «forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig». Paragraf 7 fastslår at den ansvarlige for virksomheten skal «utføre de beskyttelsestiltak og ta de forholdsregler som ellers er nødvendige for å forebygge, hindre eller motvirke at slik virkning oppstår (Lovdata, 2014)». Fra og med 1. januar 2020 har norske kommuner hatt helseansvar for støy, et ansvar som tidligere lå hos statsforvalteren. Ikke alle kommuner har den kompetansen som skal til for å ivareta dette ansvaret.  

Det er positivt at profilerte personer som Kurt Nilsen åpent forteller om de store ulempene vindindustrien fører med seg. Motvind Norge oppfordrer alle til å avvise vindkraftbransjens forsøk på bestikkelser.