Skjermdump CICERO – Kurt Oddekalv

Kurt Oddekalv – til minne

Seint i går kveld 11.1.2021 kom budskapet om at Kurt Oddekalv var omkommet på Bahusvatnet, han skulle berge en hund som var gått gjennom isen.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

12. januar 2021

Del:

Foto: Skjermbilde/Cicero

Seint i går kveld 11.1.2021 kom budskapet om at Kurt Oddekalv var omkommet på Bahusvatnet, han skulle berge en hund som var gått gjennom isen.

Med Kurten er naturens standhaftige forsvarer borte. I 40 år har han stått klippefast, for natur, landskap og miljø, og i snart en mannsalder som leder i Norges Miljøvernforbund, NMF, som han og en håndfull utbrytere fra Naturvernforbundet stiftet i juni 1993. NMF driver natur- og miljøarbeid på et bredt plan med en stabil administrasjon og også forretningsmessig virksomhet med eiendommene Seltun konferansested, Luden selskapslokale og Miljømarkedet i Bergen og Miljøhuset i Tromsø samt MS Miljødronningen.

Kurt var kunnskapsrik, direkte og uredd. Slikt er ikke populært, og slett ikke blant alle nye aktører som i dag gjør regning med fortjeneste via naturinngrep og subsidier under dekke av “grønt skifte”, “klima”, “utslippsfri”, “fornybar”, osv. Dette gjorde han upopulær i vide kretser, spesielt der fravær av popularitet må regnes som et hederstegn, som f eks. hos oppdrettsindustrien, vindindustrien, kraftbransjen og maskinentreprenører. Hans kunnskaper og verdigrunnlag finner vi dessverre lite av hos de som er gitt oppdrag å forvalte naturen i dag, natur er et ikke-ord i norsk politikk og forvaltning.

Han hadde kunnskaper på et vidt felt, fra praktisk bygningsarbeid til internasjonal politikk og klimaregnskap.
Da man i Tromsø skulle bygge nytt rådhuskvartal, var et fredet bygg i veien. Han fikset problemet – NMF fikk overta bygget, de flyttet bygget og restaurerte det etter antikvariske prinsipp og slik har NMF en base i Tromsø by.

Da NMF 1. mars 2019 under CICERO og NVEs møte om påvirkning av folks aksept for vindkraft viste frem en turbindrept havørn fra Smøla fra podiet. Kristin Halvorsen, direktør i CICERO,  avfeide han som hun snakket til et barn. (EU-prosjektet WinWind, 2018-2020, var ledet av Environmental Policy Research Centre ved Freie Universität i Berlin, og målet å undersøke faktorer som påvirker folks aksept av vindkraft i ulike vindkraftfattige regioner i Europa. CICERO og NVE var norske partnere.)

Han hadde store kunnskaper, en dyktig stab og var alle steds nærværende. Likevel, når media ønsker kommentarer fra “miljøbevegelsen” har de som oftest latt Natur og ungdom, Zero eller Naturvernforbundet slippe til.

Kurt stilte store krav til seg selv og til sine medarbeidere og samarbeidspartnere. Han hadde et stort hjerte, og det var høyt under taket hos han. Da vi stifta Motvind Norge høsten 2019 ønska Kurt oss velkomne og foreslo bredt samarbeid, selv om han innerst inne ønsket at vi skulle sluttet oss til NMF.

Kurt er borte, Norge har mista naturens fremste frontkjemper, han vil bli sårt savnet. Det hviler et stort ansvar for oss som er igjen for å føre kampen for naturen videre.

Vi kondolerer familien og hans nære medarbeidere.
Fred over Kurt sitt minne!

NMF: Kurt Willy Oddekalv døde i går, 63 år gammel

Til ære for Kurt legger vi ved videoen fra NMFs bidrag på Ciceros WinWind møte 1.3.2019