Lovbrudd, Buheii
Camp Buheii

Kvinesdal sa NEI til utsatt frist for Buheii Vindkraftverk!

av styreleder Eivind Salen I dag var det møte i […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

19. august 2021

Del:

av styreleder Eivind Salen

I dag var det møte i forvaltningsutvalget i Kvinesdal kommune, der saken om kommunens mening om Buheii vindkraftverk skulle få utsatt frist til idriftstillelse var til behandling. Med 5 mot 2 stemmer stemte kommunen ettertrykkelig nei. Det er en særdeles viktig seier, for så langt har alle vedtak og alle avgjørelser i Kvinesdal kommune gått i vindkraftens favør når det gjelder Buheii. Nå har vinden snudd.

Det vil merkes.

Motvind Norge arrangerte Camp Buheii helgen 6-8 august, der samtlige parti som stiller til valg i Agder ble invitert, og konfrontert med lovbruddene i forbindelse med vindkraftutbyggingen på Buheii spesielt, og i landet generelt. Vi fikk også rikelig med førstehåndskjennskap fra berørte naboer og andre med tilknytning til heiene. Det er sterk kost hvordan fagkunnskap og allmenne hensyn er tilsidesatt for en vindkraftutbygging som overhodet ikke er nødvendig for forsyningssikkerheten, men der kraftproduksjonen vil være ren forretning, og komme store internasjonale selskap til gode.

Det at vi var samlet på en gård som var fraflyttet gav et veldig alvor i gleden og samholdet, og vi kunne virkelig føle på kroppen hva det vil si å bli overkjørt av det offentlige for at en katastrofal utbygging skal bli realisert. Det er ikke bare en gård, men også en drøm og et livsverk som er fraflyttet. Ingen av disse verdiene er medregnet i NVEs samfunnsregnskap.

Motvind Norge har kjempet hardt mot utbyggingen på Buheii siden starten vår i 2019, og levert solide klager og høringsuttalelser, med påstand om at anleggsarbeidene er ulovlig igangsatt. Forsøkene på å gjendrive argumentene våre har ikke lyktes. Vårt siste brev til Statsforvalteren i Agder, fra september 2020, har vi ennå ikke fått svar på. Det i seg selv er et sterkt signal om at noe er alvorlig galt i forvaltningen av vindkraftutbygging i Norge, og at et ordentlig oppgjør med uavhengig gransking er nødt til å komme.

Det er rett og slett ingen vei utenom en lovlighetsoppfølging og uavhengig gransking. Investeringene får stadig høyere risiko jo lengre tid som går før ulovlighetene som rir anlegget tas tak i. Det som var hele poenget med å være en forutsigbar stat å investere i for et utenlandsk fond, har strandet på forvaltningens og vindkraftutviklingselskapets hastverk og snarveier gjennom lovverket. Vår påstand er at vindkraftutviklerne ikke hadde fått bygget et eneste vindkraftverk om de hadde fulgt loven! Det kan vi konkludere med når vi ser stedene som er valgt for utbygging, og dette jobber vi hver dag med å rette opp.

Det er dette stadig flere politikere og partier i Agder har skjønt. På denne måten har vi i tur og orden stanset vindkraftutbygging i Flekkefjord, Lillesand og Birkenes, og snudd kommuner fra ja til nei. Nå vant vi også over Kvinesdal.

Under behandlingen hadde Fremskrittspartiet forslag om å utsette avgjørelsen til møte i kommunestyret 3. september, men det forslaget ble forsterket av et forslag fra Senterpartiet om å si nei med en gang. Mot Høyres og Aps stemmer vant dette forslaget knockout, 5-2.

Avgjørelsen om å gi eller ikke gi utsatt frist ligger nå hos energimyndighetene sentralt. Det er en vanskelig avgjørelse for dem, siden det er bundet opp så enorme summer og så vond prestisje i prosjektet. Det skulle selvsagt vært stoppet for lenge siden. Men i stedet for å høre på våre klager og innsigelser, har vi blitt latterliggjort og bagatellisert.

Sånn kan det ikke fortsette. Vindkraftutbyggingen sånn som den har foregått i Norge er storstilt og systematisk miljøkriminalitet, og på grunn av pengene involvert er det økonomisk kriminalitet i tillegg. Noen tjener vanvittig mye penger på lovbruddene og naturødeleggelsene, slik skal det enkelt og greit ikke være i et sivilisert land.

Det er det stadig flere forstår. Det er derfor Motvinden øker i styrke, og vinner stadig nye seire. Vi gir oss ikke før vi er helt i mål. Bråstopp i all utbygging av vindkraft i Norge, og så en uavhengig gransking etter alle landets lover (og ikke bare Energiloven og forvaltningsloven) hva som har skjedd, med dertil påfølgende oppgjør og opprydning av lovbruddene og skadeverket.

*

Lenker og Dokument

Vi anmelder Buheii Vindkraftverk

Motvind Norges anmeldelse av utbygger
Anmeldelse Buheii vindkraftverk revLast ned

Motvind Norges brev til Statsforvalteren i Agder (den gang fylkesmann)
Brev til fylkesmannen – BuheiiLast ned

Nye innlegg