Digitalt ekstraordinært landsmøte

Lørdag 7. november 2020 kl. 15:00-19:00

Opptak av landsmøtet

 

Teknisk informasjon til deltakerne på landsmøtet 7. november 2020

På landsmøtet benytter vi Teams kombienert med det digitale landsmøtesystemet SmartVote. Deltakerne får tilgang til en nettapplikasjon (delegatapp) som skal brukes for å melde seg på talerlisten og stemme via SmartVote.

Deltakerne må koble seg på Teams-møte og logge seg på SmartVote delegatapplikasjonen som brukes til å avgi stemmer på saker og valg, samt melde seg for innlegg og replikk.

Før selve landsmøtet vil det bli gjennomført et prøvelandsmøte kl. 12:00, hvor delegatene bes koble seg på Teams-møtet, se lenke til litt lenger ned her. Målet med prøven er at alle skal få koblet seg på Teams møtet og få logget inn i SmartVote delegatapplikasjonen før landsmøtet.

For personlig innlogging på delegatappen, følg lenken sendt til din personlige e-post. Trykk på «Login» knappen, 2 ganger til du er inne. Du blir ønsket velkommen med ditt navn. Du trenger ikke å logge ut. Du kan enten lukke fanen eller du blir automatisk logget ut etter en viss tid. Det er ingen nedlasting eller installasjon av delegatappen.

Motvind Norge prøvelandsmøte 12:00 på Teams – klikk her
Motvind Norge landsmøte 15:00 på Teams – klikk her

Hvis du IKKE har Teams applikasjonen installert, kan du velge å delta på møtet ved å klikke på alternativet «Fortsett i denne nettleseren» eller du kan velge å installere Teams-appen på din PC. Se Teams-veiledning her.

Du bes om å koble deg til med kamera skrudd av og mikrofonen «mutet/dempet» .

Hvis du er skeptisk til å trykke på lenkene over, kontakt landsmoetemn2020@gmail.com for verifisering av denne eposten.

SmartDialog as er leverandør av landsmøtesystemer

NB! For å benytte delegatappen på din PC, Mac, Nettbrett e.l. er det en forutsetning at du benytter en av de følgende nettleserne: Chrome, Safari, Firefox eller Edge.

Påmelding

For fylker som har fylt opp kvoten, er påmelding nå lukket. Det vil si at alle som har fått beskjed om at de har usikker plass, nå har sikker plass. Det er ledige plasser for fylkene i nord, for Viken og for Vestland, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Agder og Innlandet. Dere kan melde dere på så lenge det er plasser igjen.

Påmelding: landsmoetemn2020@gmail.com

Saksliste

Saksliste
Velkommen
1. Valg av møteledere
2. Valg av 2 protokollførere
3. Valg av 2 underskrivere av protokoll via Digipost
4. Godkjenning av tellekorps=voteringssystem
5. Valg av redaksjonskomite for resolusjoner
6. Godkjenning av innkalling, representasjon og saksliste
a. Innkalling til ekstraordinært landsmøte. Orientering.
b. Valg av tidspunkt for ordinært landsmøte
7. Organisasjonens status. Orientering.
8. Økonomisk situasjon. Orientering.
9. Årsrapport og regnskap 2019. Godkjenning.
10. Fastsetting årskontingent 2021. Vedtak.
11. Budsjett 2021. Vedtak.
12. Innkomne saker
12.1.1. Innkomne saker om organisering som forutsetter vedtektsendringer
12.1.2. Valg av revisjonskomite. Vedtak.
12.1. Innkomne saker om organisering som ikke forutsetter vedtektsendringer.- Vedtak.
12.2. Resolusjoner og uttalelser. Vedtak.
13. Arbeidet som er gjort og arbeidet framover. Styrets vurdering.
14. Valg
14.1 Valg av styre
14.2. Valg av revisor
14.3. Valg av medlem til valgkomiteen

Saksdokumenter

Saksliste. Innstilling saksnr 1-6

Årsregnskap 2019

Revisjonsberetning 2019

Styrets forslag til budsjett 2021

Innkommende saker til landsmøtet 2020

Til punkt 12.1 og 12.2 – Presentasjon og innstillinger til saker på landsmøtet

Til punkt 12.3 – Forslag til resolusjoner til landsmøtet

Valgkomiteens innstilling til nytt styre

Praktisk info

Overnatting og transport til Frøya 6-8. november 2020

Fagprogram

Program kommer.