[row] [col span__sm=»12″] [page_header style=»simple» text_color=»dark» align=»right» show_title=»0″] [/col] [/row] [row width=»custom» custom_width=»800px»] [col span__sm=»12″]

Sluttappell

Av Eivind Mauland

Landsmøtedelegater- gode venner!
Takk for anledningen til å runde av årets landsmøte i Motvind Norge.

Det er kun ett og et halvt år siden vi var samlet til vårt første landsmøte på Frøya. Det er bare å innrømme – jeg savner det fysiske landsmøte. Jeg savner den gode uformelle samtalen hvor navn ble til ansikter – varmen som strømmet mot oss fra et godt vertskap – kulturinnslag, det symboltunge gravferdsfølge til Nessadalen, møte med ordensmakta som provoserte et helt landsmøte, for ikke å snakke om festmiddag og nervøs stemning i landsmøtesalen når grunnsteinen skulle legges, kurs og retning drøftes, mannskap velges og skuta utrustes til folkets kamp for våre verdier, vårt felleseie, vår natur. Kampen mot kapitalmakt og vår egen forvaltnings svik mot sitt folk.

I dag har vi sittet hver for oss, bundet sammen av digital teknologi fordi økologien har gitt oss en kraftfull påminnelse om hvem vi er og hva vi driver med. Vi er selv natur. Teknologi, kapital og vår forvaltning kan ikke endre vår sårbarhet for det enkle faktum. Selv vår intelligens må gi tapt mot økologiens absolutte rammer. Vi har kun en klode.

For meg er Motvind Norge fakkelbæreren. Folkebevegelsen som bærer håpet! Den ærlige erkjennelsen av at vi selv er et stykke natur. Natur som krever vern og beskyttelse fordi den er vergeløs. Vi kjemper for håpet, for livet selv og våre etterkommeres rett til gode liv!

For meg må du gjerne være agnostiker, ateist, dypt religiøs, homo eller hetero – klimatroende eller fornekter, politisk rød, grønn, gul eller blå – deler du Motvind Norge sitt formål vil jeg være stolt av å ha deg på laget.

Jeg har kun ett krav – du må være på mitt lag. Du må være her fordi du vil ha ballen i samme mål som jeg. Er du her for å få eksponering, fart i egen suksess for å markedsføre og få støtte til andre saker, så legg det bort når du tar på deg drakta til Motvind Norge. Vi har kun ett felles mål. Vi vil stoppe vind-industriens meningsløse herjing. Vi vil ha en forvaltning, en ordensmakt og en domstol som beskytter oss og våre verdier nå og i fremtiden.

Dette landsmøte, – vårt tredje, er spesielt fordi det er vårt første i et år med stortingsvalg. Vi har et tidsvindu hvor folkets stemme setter dagsorden, hvor vårt engasjement og vår sak kan skape endring.

Du ser det i gårsdagens Stavanger Aftenblad hvor Ingrid Fiskaa i Sosialistisk Venstreparti slår fast at vindkraftutbyggingen i Norge er en fiasko. Det skjer fordi vi har en kommersiell kraftbransje med full støtte fra statlig forvaltning. Vi må si stopp nå, sier Fiskaa. Velkommen etter, sier vi i Motvind Norge!

Kjære landsmøte – det er nå det gjelder! Det er nå kanonene skal være rettet utover. Motvind Norge sin utrettelige innsats – fra fjærestein til fjell – fra nord til sør – fra folket som har måttet tåle urett – fra folket som ikke vil tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dem selv – mange, mange har satt livet på vent i sin innsats for å plassere ballen foran et åpent mål. Vi har spilt drakta av vind-industrien, vi har en forvaltning som løper uten drakt i alle retninger for å skjule sin nakenhet. Vi må nå høre barnet som roper – keiseren har ikke klær! Så må vi sammen trille ballen over målstreken.

Motvind Norge var nær ved å snuble i egne ben i 2020. Eller for å si det med Hans Anton Grønskag – vår høvding på Frøya – når angrepet kom – kom det fra våre egne. Det var dyrkjøpt lærdom men, lærdom edler – den bygde indre styrke og nærhet, til de verdier som bærer vår kamp.

Motvind Norge er folket. Folket som vil ta ansvar, som vil ta vare på ærlighet, redelighet, demokrati og rettsstat. Folket som lar fakkehjerter og varder vise veg og være sitt språk! Vårt landsstyre er spydspissen. Folket er kraften.

Et folk som bryr som om rett og galt er et sterkt folk. Det er vår stamme, vårt urfolk, våre frender som i disse dager utsettes for urett på Haramsøy og alle de andre stedene. Det er våre frender som har måttet tåle urett på Frøya og alle de andre stedene.

For Motvind Norge med sine røtter i folket, fra nord til sør, er det ikke rom for tvil. I vårt land skal urett gjøres opp og ny urett hindres! Når miljøkriminalitet utøves med beskyttelse av vår ordensmakt er oppdraget til Motvind Norge i denne valgkampen skrevet med store bokstaver! Vi skal forlange og vi skal forvente BRÅSTOPP. Det ombud som ikke har tilegnet seg folkets budskap har ingen ombudsrolle å spille for Det Norske folk. Sverre Sivertsen satte ord på situasjonen; – Det er tid for storrengjøring i Det Norske Hus!

Vårt landsmøte 2021 er over. Gjør vi nå alle vårt, ut fra våre evner og muligheter, med kanonene rettet mot målet og ingenting annet, er mitt håp at vi kan treffes fysisk til landsmøte i 2022, kjenne på vennskapet og stolthet over folkets seier i kampen mot urett!

Takk for landsmøtets tillit gjennom mine to valgperioder i landsstyret. Takk til gjengen som har tilrettelagt og loset oss gjennom dagen. Lykke til med jobben til det nye landstyret!

Til oss alle vil jeg sette punktum for denne appellen med noen ord fra min mentor og venninne på 96 år – Torhild. Hun har ikke all verden å bidra med fysisk men du verden for ei dame! Eivind sier hun – du skal ikke engste deg for uenigheten – det er gjennom den du foredler dine valg. Det er gjennom måten du evner å forvalte uenigheten på, dine meninger og dine valg finner sin styrke!

Legger vi Torhilds visdom på hjerte når vi nå skilles vil Motvind Norge lykkes!

Kjære landsmøte: Takk for oppmerksomheten!

[/col] [/row]