Det var god stemning og mange engasjerte folk på Motvind Norges femte landsmøte. Foto: Privat

Landsmøte avholdt 2023

Etter et flott landsmøte på Thon hotell Airport, Gardermoen, helgen […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

25. april 2023

Del:

Etter et flott landsmøte på Thon hotell Airport, Gardermoen, helgen 22.-23. april, 2023, fremstår Motvind Norge som sterkere og mer samlet enn noensinne.

Dette var det femte landsmøtet i rekken, og det første der vi kunne ha ordentlige delegater som møttes fysisk, og representert fra hele landet. Det første landsmøtet på Frøya i 2019 hadde også fysisk deltagelse, men da var ennå organisasjonen fersk, og det var få som kom fra Østlandet og Nord-Norge. Siden har vi hatt problemer med covid og nedstenging, først nå kunne vi ha åpent, og med ordentlig representasjon fra regionlag over hele landet.

Før landsmøtet begynte var det foredrag av Svein Grotli Skogen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Trygve Tamburstuen fra Alternativ Energikommisjon og professor Jan Emblemsvåg fra NTNU. Det at representanter fra energiforvaltningen og dyktige fagfolk setter av tid en lørdag for å tale til oss og våre medlemmer, viser at Motvind Norge har blitt en moden organisasjon som regnes med. Vi synes det var flott av Grotli Skogen å komme, og gjengjelder gjerne tjenesten ved å stille på noen av NVEs eller energibransjens mange, mange konferanser. Dialog trengs.

Trygve Tamburstuen snakket om norsk energipolitikk i et nyere historisk perspektiv, og pekte på noe av det som er gått aldeles galt. Samtidig presenterte han konkrete forslag til hvordan systemet kan rettes opp igjen. Jan Emblemsvåg snakket om fjerne generasjons kjernekraft, og hvilke muligheter og begrensninger det ligger i denne energiformen, sammenlignet med ustabile og energisvake produksjonsformer som vind og sol.

Fredrik Tholvesen, Sander Solvang, Rune Dale Ullebø, Gils Rooker og Hedda Andrine Skår deltok på årets landsmøte som ungdomsdelegater. Foto: Per Inge Østmoen

 

Besøk fra våre nordiske venner

Dette året fikk vi også gledelig besøk av Joe Bengtsson (Nei til vindkraft i Höljes), Madeline Staaf Kura (Motvind Sverige) og Bent Martinussen (Motvind Denmark). Fra Island og Motvindur Island fikk vi en videohilsen som gjorde dypt inntrykk. Det er veldig fint at vi nå kan forene krefter og samle erfaringer og ideer på tvers av landegrensene, og inspirere og hjelpe hverandre!

 

Landsmøtet

På landsmøtet var det ingen store og vanskelige saker denne gangen. Vi har siden starten for bare fire år siden håndtert utfordringene med svært sterk medlemsvekst, og utviklet organisasjonsstruktur. Vi har også måttet utvikle vår kultur og vår identitet, i en organisasjon som spenner tverrpolitisk og som tar opp energispørsmålet i hele sin bredde, inkludert hensynene til natur, miljø, folkehelse, økonomi og juss, for å nevne bare noe. Vi har gått fra direktemedlemsskap til organisering gjennom regionlag og lokallag, og vi har måttet justere og endre vedtektene våre i samsvar med dette. Nå har landsmøtet vårt mer normale saker, med regnskap og budsjett, årsberetning, handlingsplan, innkomne forslag og uttalelser, samt valg.

De fire uttalelsene heter:

  1. Stopp ulovlige vindkraftanlegg og iverksett uavhengig gransking
  2. Stans all konsesjonsbehandling av vindkraftanlegg
  3. Bruke mindre – forvalte bedre
  4. Ikke «bare» en gårdsturbin

Valg

Det var få endringer i styret. Petter Johan Holth går av, og blir erstattet av Rolf Kristensen. Kristensen rykker opp fra å være vara. Som nye varamedlemmer kommer Amina Ødegaard Prestbakk (Rogaland), Per Ove Hovland (Troms) og Linda Lind (Telemark) inn. Vi fikk også ny styreleder, med John Fiskvik (Innlandet) som rykker opp fra vervet som nestleder. Han blir dermed den tredje i rekken av styreledere i Motvind Norge. Tidligere styreleder, Hildegunn Flengstad (Rogaland), er fortsatt med i styret. Det er med denne sammensetningen sikret god kontinuitet. Vi ønsker det nye styret med ny styreleder lykke til med det viktige arbeidet de skal gjøre!

Fra venstre: Nyvalgt styreleder John Fiskvik, rådgiver Sveinulf Vågene, Annemor Ekeland, styremedlem Hildegunn Hervik Flengstad, avtroppende styremedlem Petter Johan Holth, landsmøtets ordstyrer Bjørn Erik Noren og Bjarne Jensen, som leder organisasjonens havvindutvalg. Foto: Motvind Norge. Foto: Motvind Norge

 

Tur til Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk i Nord-Odal

Etter landsmøtet var ferdig, tok vi oss tid til en kort ekskursjon til Songkjølen og Enerfjellet vindkraftverk i Nord-Odal. Dette er et av mange vindkraftverk der Motvind Norge mener det er begått lovbrudd i forvaltningen, og lovbruddene innebærer brudd på naturmangfold-, folkehelse- og også forvaltningslovverket med forholdet mellom plan- og bygningsloven og energiloven. Det siste er det klareste bruddet, og strider direkte med lovteksten, mens de to første er kanskje mer intuitivt forståelige- det at Norge skal produsere denne unødvendige overskuddskraften med så store konsekvenser for natur og folkehelse.

Dessverre var det tykk tåke, så vi fikk ikke sett disse gigantiske turbinene stående rundt kommunesenteret Sands drikkevannskilde, og ikke hvordan de rager langt, langt over trærne. Men vi fikk personlige historier fra lokale, om hvordan det er å være berørt av et vindkraftverk nær en, og opplevelsen av å bli totalt overkjørt av statsmakten i samrøre med de økonomiske kreftene bak utbyggingene.

Det var fulle av ettertanke vi reiste hjem igjen. Det er inspirerende å møte alle de gode folkene som deltar i kampen, utrolig å høre om alle timene frivillig arbeid som blir lagt ned for å bremse og stoppe og reversere galskapen, og til slutt se med egne øyne og høre de personlige historiene hvor viktig det er hva vi gjør.

Landsmøtet avsluttet med en tur til vindkraftverket i Nord-Odal. Foto: Per Inge Østmoen

 


Nye innlegg