Delegater kom fra alle kanter av landet til Motvind Norges landsmøte, som fikk et historisk sus da turen gikk til Nullpunktet i Stilla. Bakre rekke fra venstre: Siri Fjeseth, Gils Rooker, Trond Nilssen, Arnt-Ivar Lillevik (i hvit jakke) og Merete Liberg (med blå hette og solbriller). Foran fra venstre: Tore-Jan Gjerpe (med rød jakke), Terje Akselsen, Raine Olav Ørsnes og Per Inge Østmoen (med kamera). Eirik Ellingsen i oransje jakke i bakgrunnen. Foto: Eivind Salen

Landsmøte med historisk sus

Eivind Salen deler noen av sine inntrykk fra Motvind Norges […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

29. april 2024

Del:

Eivind Salen deler noen av sine inntrykk fra Motvind Norges landsmøte, som i år ble arrangert i Alta. Blant annet skriver han om landsmøtedeltagernes reise til Stilla, kjent som «Nullpunktet» i forbindelse med aksjonene mot utbyggingen av Altaelva. Historien gjentar seg når samiske rettigheter overkjøres i dagens vindkraftsaker. 

Tekst: Eivind Salen

Dette er en ytring som gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Det var veldig, veldig kjekt å være til stede på årets landsmøte i grasrotorganisasjonen Motvind Norge (MN). Med forundring ser vi hva våre egne statsråder og energipolitiske talspersoner skriver og sier om oss. Det blir påstått at vi er en meget spesiell organisasjon, som må møtes med «fakta». Det går bare ikke an. Vi er etterrettelige så det holder. Vi har åpne og gjennomsiktige landsmøter, ryddige dokumenter og grundige diskusjoner. Vi tar den meget krevende diskusjonen om hvordan vi i all verden skal få dekket samfunnets energibehov når vi er tvunget til å innse at det ikke er ubegrenset å ta av.

Med respekt å melde er ikke Høyre, Arbeiderpartiet og heller ikke interesseorganisasjonen Fornybar Norge i nærheten. De «vedtar» at solkraft og vindkraft er «fornybar», «vedtar» at «det virker», og kaster seg på et hodeløst program at det gjelder å bygge «mer av alt raskere». Det er et meget stort problem med den såkalt «fornybare» kraften, at arealene de står på ikke er «fornybare» og ikke ubegrensede, og at ressursene de er bygget av og med heller ikke er det. Uregulerbar kraftproduksjon belaster strømsystemet, og med det energiforsyningen. Les hva interesseorganisasjonen Fornybar Norge skriver om ustabil kraft. De skriver på en skjødesløs måte om energisystemet, og om Motvind Norge. Selvfølgelig vet Fornybar Norge at Motvind Norge har ressurspersoner, som kjenner kraftsystemet ut og inn. Selvfølgelig leser de også alt jeg og andre i organisasjonen skriver, alt utvalgene våre produserer, på jakt etter noe feil å ta oss på. Når de ikke finner noe der, så finner de altså en brosjyre fra 2022 (en versjon MN har trukket tilbake) som de bevisst vrangleser.

Vi i Motvind Norge er en tverrpolitisk organisasjon, vi er en landsdekkende organisasjon, vi har medlemmer i alle partier. På årets landsmøte fikk vi et sterkt styre og varamedlemmer som gjør at vi enda mer effektivt kan vekke grasrota i partiene. 

Vi har folk som reiser helt fra Haramsøya, i bil, tre døgn, for å delta i landsmøtet, de er akkurat så mye med og inkludert som alle andre. Vi vet, forstår og kommuniserer at alle i landet har interesser i den fantastiske utmarka vår, i allmenningen, fellesarealene, de vi har arvet av evigheten, og skal forvalte for alle de kommende generasjoner.

Vi tar debatten om arealopptak i skog, og andre naturarealer. Vi tar debatten om kjernekraft, krevende som den er, men vi har en grunnleggende forståelse av at demokratiet fungerer slik, at argumentene må legges åpent frem, og så er det en verdivurdering, hvilke valg vi så skal gjøre.

Alle vedtak ble gjort med overveldende flertall, etter grundig diskusjon, der sakene ble belyst, og alle argumenter lagt frem. Jeg vil fremheve resolusjonskomiteen, som greide å finne formuleringer som gjør at kjernekraft kan komme med, på en måte vi alle i fellesskap kan akseptere, og leve med. Vi legger ikke lokk på diskusjonen. All energiproduksjon har en kostnad, det er en avveining, hvilke hensyn vi skal ta, hva som skal veie mest.

Det vil sikkert skremme vettet av pengeinteressene i Fornybar Norge, at vi hadde besøk av Jan Blomgren, som forklarer problemene med svak og uregulerbar energiproduksjon enda et hakk opp. Det skulle selvfølgelig stått på informasjonssidene til Statnett, til Norges vassdrags- og energidirektorat, og til Fornybar Norge, sånn at diskusjonen blir ærlig. Da vil folk og beslutningstakere skjønne, at går ikke an å gjøre det på den måten vi gjør. Da kan vi gjøre bedre valg.

Og så besøkte vi nullpunktet, Stilla, der Alta-aksjonen var i 1979, og årene rundt der. Det er veldig lett, og veldig sterkt, å trekke paralleller til hva vi ser nå. Vi fikk høre beretninger fra de som var til stede, Kari Merete Andersen og Tore-Jan Gjerpe, begge nå aktive med i Motvind Norge, og vi drakk bålkaffe, og kjente stundens alvor og historiens vedtak. Tusen hjertelig takk til alle som støtter oss og følger oss, det betyr en verden!


 

Nye innlegg