crypto-blog-featured-image1

LANDSMØTET 2020 I MOTVIND NORGE ER AVLYST

Ifølge vedtektene til Motvind Norges skal landsmøtet i organisasjonen avholdes innen utgangen av april. På grunn av koronakrisen må landsmøtet dessverre avlyses, og det er besluttet å ha et ekstraordinært landsmøte til høsten. Mer informasjon om dette kommer senere.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

12. april 2020

Del:

Kjære medlem!

Ifølge vedtektene til Motvind Norges skal landsmøtet i organisasjonen avholdes innen utgangen av april. På grunn av koronakrisen må landsmøtet dessverre avlyses, og det er besluttet å ha et ekstraordinært landsmøte til høsten. Mer informasjon om dette kommer senere.

Landsmøtet var planlagt til den 25. april 2020 i Sandnes. Meningen var å først ha et fagseminar med orientering om rettssaken og arbeidet som er gjort i den forbindelse, og deretter selve landsmøtet og felles middag.  Det vi planlegger i stedet er å sende ut noe av informasjonen som skulle vært framlagt på landsmøtet og fagseminaret.  

Dette vil gjelde årsberetning og regnskap for 2019 og budsjett for 2020, men husk at denne informasjonen ikke vil være godkjent før den framlegges for landsmøtet. I tillegg vil vi komme med en orientering om rettssaken, og forslag til hva dere kan bidra med i den forbindelse.

Alle spørsmål og innspill sendes på epost til kontakt@motvind.org

Med ønske om en fortsatt god påske og god helse!  

Eivind Salen
Styreleder

Harald Kjeldstad
Nestleder