Landsmøtet i Rødt: mot vindkraft på land, i fjæra og offshore havvind

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

#naturvalg21 kommentar, Ragnhild Sandøy, redaktør

Rødt går nå som første parti på Stortinget, kategorisk mot vindkraft. I landsmøte 4.-7. mars ble det med 105 mot 77 stemmer vedtatt at partiet sier nei til utbygging av all vindkraft, både på land og til havs. Vedtaket kom til tross for at partileder Bjørnar Moxnes i debatten advarte mot et prinsipielt standpunkt mot flytende havvind. Nestleder Marie Sneve Martinussen sier i en pressemelding at partiet går mot havvind blant annet av hensyn til natur og kystfiske.

– Rødt er et parti for naturen og for bærekraftig næringspolitikk, som brenner for kystfisket og for et sterkt føre var-prinsipp. Derfor går vi mot å åpne for havvindprosjekter de neste fire årene. Dette gjør vi fordi vi vil sikre at ressursforvaltningen kommer lokalbefolkningen til gode, ikke storkapitalen og EU, sier Martinussen.

Det er stadig flere som opprøres over mange deler av norsk politikk og forvaltning. For svært mange er politikernes holdning til vindkraft og “grønt skifte” avgjørende for hvem de stoler på. Mange velgere ser etter parti som er tydelige og kategoriske mot vindkraft og som gjør vedtak uten forbehold eller utydelige formuleringer. Vedtaket til Rødt vil legge press på andre politiske parti.

Flertallet har snudd
De store og ødeleggende naturinngrepene vi har fått se har fått opinionen i Norge og i Rødt til å snu. Kampen har synliggjort at det er kortsiktige profittinteresser som driver fram dramatiske overgrep mot samfunnsøkonomi, natur, reindrift, fiske og lokalsamfunn. Kampen på Haramsøya og Frøya og andre steder har satt sine spor også i Rødt. Inntil fjorårets landsmøte, så et flertall i partiet positivt på vindkraft generelt. Men ganske fort snudde flertallet mot vindkraft på land.

Det er mange som har kjempet for at partiets energipolitikk skal være godt forankret i natur, og her har Rødt i Nordland, Rogaland og miljøet rundt Havsul og Haramsøya i Møre og Romsdal stått i fremste rekke.

Havvindlobbyen
Statlige midler blir nå brukt til å finansiere kommersiell virksomhet i stor skala, under dekke av å være «grønt skifte»

Miljøet rundt tankesmia Manifest har drevet kampanje for havvind i Rødt, i det de kaller Grønn Industri 21 som er finansiert av blant annet Kjell Inge Røkke gjennom selskapene Kværner og Aker Solutions. Da Røkke donerte en million kroner til Manifest, som liker å kalle seg «venstresidens tankesmie», sa Magnus Marsdal til Aftenposten at «– Venstresiden og miljøbevegelsen har ikke noe annet valg enn å samarbeide med storkapitalen.» Manifest har også alliert seg med arkitektene bak EUs Green Deal. EUs mål om en energiunion vil underminere enkeltstatenes råderett og muligheter til å favorisere egen industri.

Med dette landsmøtevedtaket ser partiet Rødt hvilke krefter som er pådrivere og står bak den store viljen til inngrep og utbygging med trylleordet “fornybar”, og at olje- og gassindustrien legger de fleste premissene. Havvind er ikke primært et ønske om en grønnere verden, men et ønske om å tjene store penger på virksomheter som er i strid med samtlige bærekraftsmål og som ikke kan forsvares samfunnsøkonomisk.

Ingen vindkraftproduksjon kan konkurrere samfunnsmessig med allerede utbygd vannkraft. I Rødt vant argumentene fra folkeopprøret og sikret et klart flertall mot «vindkraft på land, i fjæra og til havs».

NRK: Rødt fjerner sluttdato for norsk oljeproduksjon, og vil heller ikke satse på havvind i årene som kommer