Foto: Hans Petter Sørensen

Motvind Norge kjemper for styrket naturvern, bærekraftig energiforvaltning og stans i naturraserende vindkraftutbygging. Vi er landets raskest voksende frivillige organisasjon. I tiden fremover vil vi ta i bruk alle tilgjengelige demokratiske virkemidler i kampen mot vindkraftregimet – både gjennom politisk arbeid, folkeopplysning samt lokale og landsdekkende aksjoner. Utfordringene er store, og vi trenger de beste hodene og varme hjerter. Vil du være med å bygge organisasjonen? Vil du jobbe hos oss? Vi har for tiden to viktige engasjementer ledige.

Søknadsfrist 07.01.2021

Daglig leder (engasjement)

Medlemsmassen består av mange kompetente og engasjerte ressurspersoner, og det er store forventninger til organisasjonens videre arbeid og resultater. Daglig leder vil involveres i prosessen med tilpasning av organisasjonsstruktur og vedtekter som forventes vedtatt på ordinært landsmøte våren 2021. Daglig leder rapporterer til styret.

Les mer om stillingen

Organisasjonssekretær (deltidsengasjement)

Medlemsmassen består av mange kompetente og engasjerte ressurspersoner, og vi opplever et stort og stadig økende folkelig engasjement over hele landet. Landsmøtet har bedt styret om å ytterligere styrke fokuset på medlemspleie og rekruttering.  Organisasjonssekretær rapporterer til daglig leder.

Les mer om stillingen

Hvorfor jobbe hos oss?

I Motvind Norge jobber vi for 19 000 medlemmer som brenner for naturen. Vi er den raskest voksende frivillige natur- og miljøvernorganisasjon og har medlemmer i alle samfunnslag og yrkeskategorier over hele landet.  

Våre medlemmer er viktige for å ivareta allmennheten og utviklingen av samfunnet. Vi er mange idealister som bistår, støtter og sparrer med disse kloke hodene og som opplever dette meningsfullt.  

Organisasjonen er ung, og i vår lille administrasjon har daglig leder ansvar for den daglige driften. Vi jobber blant annet med politisk påvirkning, rådgivning og arrangementer. Våre verdier er forankret i natur, samfunn og miljø.

Foto: Jan-Egil Eilertsen