Foto: Hans Petter Sørensen

Motvind Norge kjemper for styrket naturvern, bærekraftig energiforvaltning og stans i naturraserende vindkraftutbygging. Vi er landets raskest voksende frivillige organisasjon. I tiden fremover vil vi ta i bruk alle tilgjengelige demokratiske virkemidler i kampen mot vindkraftregimet – både gjennom politisk arbeid, folkeopplysning samt lokale og landsdekkende aksjoner.

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

Hvorfor jobbe hos oss?

I Motvind Norge jobber vi for 19 000 medlemmer som brenner for naturen. Vi er den raskest voksende frivillige natur- og miljøvernorganisasjon og har medlemmer i alle samfunnslag og yrkeskategorier over hele landet.  

Våre medlemmer er viktige for å ivareta allmennheten og utviklingen av samfunnet. Vi er mange idealister som bistår, støtter og sparrer med disse kloke hodene og som opplever dette meningsfullt.  

Organisasjonen er ung, og i vår lille administrasjon har daglig leder ansvar for den daglige driften. Vi jobber blant annet med politisk påvirkning, rådgivning og arrangementer. Våre verdier er forankret i natur, samfunn og miljø.

Foto: Jan-Egil Eilertsen