lege-sivil-ulydighet-maa-mote-i-retten

Lege ville beskytte pasienter mot helseskader av vindkraft – må møte i retten

Steven Crozier (66) møter i Fosen tingrett på Brekstad torsdag […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

4. februar 2021

Del:

Steven Crozier (66) møter i Fosen tingrett på Brekstad torsdag 11. februar 2021 kl. 09.30. Han er tiltalt for å ha nektet å vedta forelegg etter pålegg fra politiet.

Crozier er fastlege på Frøya i Trøndelag og er tidligere kommuneoverlege der. I løpet av det siste året har Trønderenergi og Stadtwerke München bygd en rekke vindturbiner på Frøya, til sterke protester fra mange av innbyggerne.

Det er ikke foretatt en helsekonsekvensutredning av summen av belastningene fra infrastøy, hørbar støy, høyintense lysblink om natta, skyggekast fra og synet av bevegelige turbinblader.  

Han påpeker at vindturbinene på Frøya er enda høyere, og avstanden til naboer er enda mindre enn andre steder i verden hvor man allerede har opplevd helseplager.

Crozier mener at man bør avvente økt kunnskap om helsefarene ved infrastøy fra vindturbiner.  Han har engasjert seg sterkt for dette, men har ikke vunnet fram overfor sentrale myndigheter om å følge føre-var prinsippet.  Han, og andre engasjerte frøyværinger, har forsøkt å få stoppet eller i hvert fall utsatt igangsettingen av utbyggingen av vindindustri på øya til de helsemessige konsekvensene er bedre kartlagt.

Den 2. september i fjor demonstrerte Crozier sammen med noen andre frøyværinger ved å sette seg i veien foran en transport til vindindustrianlegget. Politiet ba dem om å fjerne seg, noe de ikke gjorde.  Transporten ble likevel ikke hindret i særlig grad.  

I etterkant ble frøyværingene ilagt bøter for ikke å ha rettet seg etter politiets pålegg. Steven Crozier nekter å vedta boten. For ham er dette en samvittighetssak.  Som lege føler han et ansvar for sine pasienters helse.  Nå må han møte i retten.

Les mer om Frøya.

Oppdatering 10.02.2020:

Partsinnlegg Fosen tingrett 11.02.21 sak 20-175741

Nye innlegg