Sørsiden-av-Haramsøy-Ser-spor-etter-ras-langs-hele-fjellsiden—Kenneth-Flem-Slyngstad

Lettlurt media og politi løper utbyggers ærend

Sunnmørsposten viser på lederplass hvor lett de lar seg lede på ville veier, og biter på propagandaen til utbygger og deres representanter. Det samme gjør dessverre politiet og NRK.

Forfatter:

Kronikker

Kategorier:

Publisert:

15. januar 2021

Del:


Aina M. H. Hauge
Pressekontakt
Nei til vindkraftverk på Haramsøya

Sunnmørsposten viser på lederplass hvor lett de lar seg lede på ville veier, og biter på propagandaen til utbygger og deres representanter. Det samme gjør dessverre politiet og NRK. Sammen gir de ikke bare et mikrofonstativ til utbygger, men holder opp en megafon der svært alvorlige anklager blir basunert ut.

I kampen mot vindkraftverket er det lenge siden jeg sluttet å bli forbauset, men jeg har forsøkt å beholde tiltro til både presse og politi, og samarbeidet tett med begge.

Advarte mot «drittpakke»

Mandag ettermiddag ble vi informert om politiets påstander. Parallelt med at både jeg og leder i Nei til vindkraftverk på Haramsøya, Birgit Oline Kjerstad, ringte rundt for å sjekke om det kunne være hold i beskyldningene, så tryglet jeg både politi, Sunnmørsposten og NRK Møre og Romsdal om å ikke publisere. Jeg ba også journalisten i Sunnmørsposten om å både selv sjekke ut opplysningene, og gå en ekstra runde med sin redaktør. Jeg advarte mot at de var i ferd med å spre en feilaktig historie som ville ramme uskyldige, og ba de behandle politiet og utbygger sine udokumenterte påstander på lik linje med all annen påstått kriminalitet. Jeg hadde også en samtale med vaktsjef hos NRK Møre og Romsdal. Han forsikret meg om at de ville gjøre selvstendige undersøkelser for å sjekke ut om det var hold i denne historiefremstillingen, før de skulle vurdere om de skulle publisere intervjuet med politiet.  

Forsøkte å stanse intervju

Helt siden i sommer, da politiet også brakte videre falske påstander om sabotasje, så har vi jevnlig og til tider mange ganger hver dag hatt samtaler med etaten. Dette blant annet for å sørge for at det ikke har vært misforståelser. Etter mitt syn så har dialogen for det meste vært god, åpen og ærlig, så det var med en viss forventning om gehør jeg nå ba de trekke intervjuene (før publisering). Intervju der det igjen ble påstått sabotasje, og at lokalbefolkningen ble utpekt som syndebukker. Man bør kunne forvente av statsmakten at de etterforsker og tar ut siktelse før de anklager folk på denne måten. For vi har sett tilsvarende tidligere både når det gjelder utbyggingen på Haramsøya og andre steder i landet. Rett før avgjørende politiske- eller rettsprosesser, så blir politi og media servert drittpakker. Dette påpekte også Birgit Oline Kjerstad da hun ble intervjuet av Sunnmørsposten og NRK, men sistnevnte valgte å kutte dette fra intervjuet. Man kan jo bare spekulere i hvorfor.

Ekstra belastning på øyfolket

Det bor så få folk på disse øyene, at det politiet og media har oppnådd med dette er splitt og hersk og at folk går og skuler på hverandre på butikken. Politiet viser til at de er bekymret for sikkerheten til de som jobber på fjellet og at det er fare for liv og helse. Hva med livet og helsen til folket som bor på øyene? Folkehelsen der er allerede tynnslitt. Som min gamle lærer har skrevet på Facebook, så tar det på å bli beskyldt for hærverk og lovbrudd.

Forvrenger fakta

Enkelte av hendelsene politiet påstår har delvis rot i virkeligheten, men måten de blir presentert på gjør de ugjenkjennelig for de som har vært til stede. Det er korrekt at det ved to anledninger har blitt lagt stein i veien. Ved begge tilfellene har folk vært der og markert at steinene ligger der, nettopp for å sørge for at det ikke skulle oppstå noen farlig situasjon. Målet var å forsinke anleggsarbeidet, men etter at lokalbefolkningen fikk vite at Stortinget, da de behandlet vindkraftmeldingen, vedtok at utbygger kunne få utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftanlegget dersom forsinkelsen skyldes aksjoner, så har det ikke blitt utført slike markeringer.  

Utbygger har skapt farlige situasjoner

Når det gjelder påstanden om at tukling med hengelåser har ført til farlige situasjoner fordi det kan ha forhindret en eventuell utrykning fra nødetatene, så bestrider lokalbefolkningen dette. De sier at de gangene dette har skjedd så har det vært på morgenkvisten før anleggsarbeidet har starta, og fjellet har vært tomt for folk. Utbygger valgte selv i sommer å stenge fjellveien med en stor veivalse som ble stående der døgnet rundt i flere uker, så spesielt bekymret for sikkerheten kan de ikke være. Det viser også at de uhellene som har vært på fjellet har de selv stått for, blant annet da de to ganger har hatt utforkjøringer med dumper og da en flere tonn stor steinkule trillet ukontrollert ned den stupbratte fjellsiden.

Udokumenterte påstander

Så har vi påstandene lokalbefolkningen ikke kjenner seg igjen i. At noen som bor på Haramsøya skal ha brukt vinkelsliper for å lage hull i dieseltanker faller på sin egen urimelighet. Vindkraftmotstanderne vil ikke gjøre noe som kan skade miljøet, naturen eller grunnvannet. Slikt er det utbygger som står for. Kvelden dette angivelig skal ha skjedd har vi vitne på at to biler fra entreprenøren ble igjen på fjellet en time etter resten av anleggsarbeiderne hadde avsluttet arbeidsdagen.  Har politiet sjekket om disse kan ha noe å gjøre med de påståtte forholdene?

Dessuten så ser det ut på bildet media har publisert at det ikke er gjort forsøk på å lage hull i noen tank, men at det er hengelåsen som er fjernet. Det er svært mye mindre dramatisk enn det politiet fremstiller det som.

Og hvor er dokumentasjon på at det har blitt blandet sukker i sementen? Har det blitt gjort tekniske analyser? Er det slik at en gjeng pensjonister skal ha frakta kilovis med sukker opp på fjellet midt på lyse dagen og stått og helt dette opp i sementbilen som kom med ferdigsement fra fastlandet?

Media sin undersøkelsesplikt

Har Sunnmørsposten og NRK sjekket om det faktisk er hold i utbygger og politiets påstander, eller har de hengt ut en lokalbefolkning basert på en sammenblanding av forvrengt historiefortelling, brukt bilder som er tatt ut av sammenhengen og tatt utbyggers fremstilling som god fisk?

Det er på tide at vanlige rettsregler og presseetikk gjør seg gjeldende også overfor innbyggerne på Nordøyane. Folket der ute har mer enn nok med å takle realitetene, om de ikke også skal bli utsatt for en bestilt svertekampanje.

Aina M. H. Hauge
Pressekontakt  
Nei til vindkraftverk på Haramsøya

Nye innlegg