vindmoller-bjerkr

Litt om status

Av Eivind Salen, StyrelederFoto: Per Inge Østmoen Den 21 november […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

7. juli 2020

Del:

Av Eivind Salen, Styreleder
Foto: Per Inge Østmoen

Den 21 november kom Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) med en kort oppdatering av status for realisering av nye landbaserte vindkraftanlegg. Det var 26 anlegg med de nødvendige godkjenninger, og under bygging. Det var videre 24 anlegg i tre hovedkategorier for behandlingen. De som hadde godkjent MTA (8 stk), de som hadde MTA til behandling (5 stk) og de som ennå ikke hadde levert endelig MTA/detaljplan (11 stk).

Av disse 24 har vi nå, syv og en halv måned senere, reddet 7. Andmyran, Oddeheia og Bjelkeberget, Gilja, Raggovidda 3, Kvinesheia, Remmafjellet og Dalbygda.

Flere skal det bli.

NVE har konsekvent gitt alle anlegg utsatt frist frem til 2021, inkludert skandaleanlegg som Okla og Tysvær, begge steder de ødelegger ikoniske landskap og vil måtte bruke politimakt for å tvinge anleggsarbeidet gjennom. Folk vil selvfølgelig stille seg i veien fysisk, når de ser vi har en statsmakt og energimyndighet som tar naturen, friluftsområdene og bomiljøet fra oss.

Det er helt ufattelig at det ikke finnes noen i statsapparatet som har sett dette tidligere. Tross over 5000 negative høringssvar. Tross protestene på Frøya, Sørnmarkfjellet og Vardafjellet. Tross titusenvis av klager og brev og henvendelser fra stadig mer fortvilte og opplyste mennesker. Tross saken i seg selv.

Det kongelige norske Olje og Energidepartement (OED) burde sende oss en liten blomst, for at vi tar belastningen og regningen for dem, med å hjelpe reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke å ta Øyfjellet-utbyggingen til retten, og begjære midlertidig forføyning. Det vil være mer enn pinlig, bent frem skammelig, for den norske stat å få seg enda et sørsamisk reinbeitedistrikt på samvittigheten. De har allerede ødelagt Storheia med Fosen-utbyggingen. Mer skal de ha. Den menneskelige grådighet kjenner ingen grenser. Det er noe vi har lært.

Og det er noe vi stiller oss i veien for. Fysisk. Rettslig. Politisk. Med alle de midler rettsstaten og demokratiet gir. Statsråd Tina Bru burde takke oss, ikke snakke drit om oss. Vi har støtte i folket. Hun og departementet har støttet i en stadig mer presset og stadig mer ynkelig kraftbransje.

Hver dag står folk fortvilet og ser anleggsmaskinene ete av det eneste fjellet de har på Haramsøya. På alle sider er det naturvernområder. Landskapet er truet. Fugle- og dyreliv er truet. Folks drikkevann er truet. De sprenger i fjell, der det er boliger under, og der de geologiske undersøkelsene gjort på forhånd er utilstrekkelige. Folk reiser fra fjern og nær for å støtte lokalbefolkningen på Haramsøy. Energimyndighetene og Regjeringen oppfører seg som om dette er nødt til å skje. Som om det ikke finnes noe alternativ nå, enn å ødelegge Haramsøya for ungdommen som skal vokse opp der og for kommende slekter.

De har ødelagt hele kysten fra Stavanger/Sandnes til Lindesnes. Alle ser det. Det er bare å kjøre sørover fra Ålgård eller Klepp, samme hvilken vei man velger. Det som før var nydelige jærheier gitt oss fra evigheten og diktet om av Garborg, er nå ødeland og turbinområder. Det er til å gråte blod av. Hjertet slår ikke. Det vrenger seg.

Hva er det vi har gjort? Hva er det norske energimyndigheter står ansvarlige for? I går skriver E24 at kraftprisen gikk under null, kraftselskapene betalte for å få kraften brukt, for å bli bygd den. Det er som vi har sagt i tusenvis av brev: VI TRENGER IKKE DENNE KRAFTEN.

Hvordan er det mulig for energimyndighetene å bli så døve? Hva slags innflytelse er det egentlig kraftbransjen og vindkraftlobbyen har skaffet seg? Hvordan kan det ha seg at vår egen statsmakt lytter til dem, og snakker drit om oss?

Og ødelegger landet vårt.  For å sløse bort kraften på hvilken som helst måte. De har sånn panikk at de har opprettet et distrikts- og digtialiseringsdepartement for å bygge datasenter og kryptofabrikker i de samme distriktene og den samme naturen de har ødelagt med vindturbiner. Men de er avslørt så til de grader. De er keiseren som fortsetter å gå, selv om barnet har sagt at han er naken, han har ingenting på seg. De fine klærne er luft. Løftene fra vindkraftlobbyen og kraftbransjen er luft.

Det er status. Vi i Motvind vet nøyaktig hva vi skal gjøre. Vi skal stoppe flere enn 7 som allerede er stoppet. Men vet energimyndighetene hva de skal gjøre? Lytte til folket, som vil hverandre og landet vårt godt, eller lytte til en stadig mer kynisk og spekulativ kraftbransje, som ikke har andre interesser i sikte enn sine egne. Og de interessene er penger, kun penger.

Vi er interessert i å overlevere det spektakulært vakre landet vårt videre til de neste generasjoner. Med natur og solnedganger og vidsyn som gir sjelefred, ikke turbinlandskap som gir uro og sorg og sinne. Valget skulle være enkelt. Så nå forventer vi at statsmakten og energimyndighetene kaster kortene, og blir med over på vår side, der det gjelder å få anleggene stoppet, ikke utbygd.

Det er status. Ja, og selvfølgelig, vi hviler ikke et øyeblikk, og kjører på med nye saker og markeringer og aksjoner og anmeldelser og rettslige begjæringer og brev og innlegg og alt det andre vi gjør, hele tiden, og med stadig større styrke. Det nytter. Bli med, så nytter det mer.

Motvind Norge har presentert noen av de største skandaleprosjektene nærmere. Slik NVE burde gjort det.

I Motvind Norge utarbeider vi kart som viser sumeffekter av alle prosjekt og overføringslinjer samlet i samme region. Slik NVE burcde gjort det. 
Fjordane og Mørekysten
Sognefjorden

Bilder tatt av Per Inge Østmoen: http://www.coldsiberia.net/vindkraft/

Nye innlegg