Arild Vargervik, Tysvær

Live streaming fra Motvind Norges landsmøte starter her klokken 12!

Motvind Norges landsmøte går i år av stabelen i vindkraftkommunen […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

2. april 2022

Del:

Motvind Norges landsmøte går i år av stabelen i vindkraftkommunen Tysvær. Bildet er hentet fra en tidligere markering i Tysvær. Foto: Arild Vargervik


https://www.youtube.com/watch?v=zA8Gv3VzPhI

Program som vil bli streamet lørdag 2. april


Tid Punkt Beskrivelse/saksliste Ansvarlig
12:00   Oppkobling av SmartVote og Teams Styret i Motvind Norge
13: 00   Selve landsmøtet starter Styret i Motvind Norge
13:00   Velkommen og sikkerhetsinfo Hildegunn Flengstad
    Åpning ved styreleder Eivind Salen
    Hilsen fra daglig leder Stein Malkenes
    Orientering om kunstutstilling Linda Lind
    Hilsen fra ordføreren i Tysvær Sigmund Lier
13:30 1. Valg av møteledere Eivind Salen
  2. Valg av 2 protokollførere Ivar Ekeberg og Anne Baardvik (IE & AB)
  3. Valg av 2 underskrivere av protokoll via Digipost (IE & AB)
  4. Valg av redaksjonskomité (IE & AB)
  5. Valg av tellekorps = voteringssystem (IE & AB)
  6. Innkalling, representasjon og saksliste (IE & AB)
  a) Innkalling (IE & AB)
  b) Representasjon (IE & AB)
  c) Saksliste (IE & AB)
14:00 7. Årsrapport Styreleder Eivind Salen
14:30 8. Eksklusjonssaker- blir ikke streamet Styreleder Eivind Salen
15:15 9. Årsregnskap 2021 og revisorsberetning. Randi Ulla Nogva?
15:30 12a Revisjon av vedtekter Ådne Njå
  12b Innkomne vedtektssaker Ådne Njå
       
       
17:00   FAGSEMINAR  
    Havvind- status og kunnskapsbehov   Havforskningsinstituttet Henning Wehde, forskningssjef ved Havforskningsinstituttet
    Spørsmål og svar Delegater + representanter for ulike medier
17:30   Havvind- representant fra Norges Fiskarlag Jan Henrik Sandberg, seniorrådgiver  
    Spørsmål og svar Delegater + representanter for ulike medier
    Informasjon om forslag til havvind vedtak Stein Malkenes
18:00   Folkehelsekonsekvenser Sonja Bjørknes
    Spørsmål og svar Delegater + representanter for ulike medier
18:30   Motvind Norge i det internasjonale bildet Matthew Collins  
18:35   Introduksjon av resolusjoner Redaksjonskomiteen
19:15   Årsmøtet avsluttes for dagen  
19:30   Middag