Interimstyret i Motvind Kvænangen, fra venstre: Bjørn Are Andersen, Anders Oxlund Enoksen, Henrik A Sara, Ragnhild Enoksen, Peter Hammer og Anne Gerd Jonassen. Gunn Anita Jacobsen og Dag Gjerstad sitter også i interimstyret, men var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Motvind Nord

Lokal motstand mot vindkraft i Kvænangen

Troms Kraft AS og Ymber AS planlegger vindindustri og hydrogenproduksjon […]

Forfatter:

Kronikker

Kategorier:

Publisert:

17. august 2023

Del:

Troms Kraft AS og Ymber AS planlegger vindindustri og hydrogenproduksjon i Kvænangen, men møter motstand fra det nystiftede lokallaget Motvind Kvænangen.

Tekst: Ragnhild Sandøy


Kvænangen er et grenseland mellom Finnmark og Troms og med riksgrensa til Suomen Finland i ryggen. Kommunen har 1 160 fastboende. I tillegg kommer nesten 400 personer som bor i Kautokeino (Finnmark) om vinteren og i Kvænangen (Troms) om sommeren. Kvænangen er sommerbeiteland for tre reinbeitedistrikt: Áborašša, Fávrosorda og Spalca. Mot slutten av 1950-tallet var det utbygging av vannkraft i vassdragene i fjellene over Kvænangsbotn. Disse kraftverkene er supplert for få år siden. Rundt 1970 var det nye store vannkraftplaner i området, som blei stansa av lokalbefolkninga og kommunestyret. 

20. juli ble Motvind Kvænangen stiftet. Dette er et lokallag som hører innunder regionlaget Motvind Nord. Motvind Kvænangen har navn på tre språk, interimsstyre med god spredning på alder, mange nye medlemmer, oppslutning i alle etniske grupper og egen Facebook-side. 5. august arrangerte lokallaget vandring og befaring med servering i fjellet rundt Áborašša. I tillegg ble det avholdt et seminar på grendehuset i Niemenaikku i Kvænangsbotn, med 60-70 deltakere i alle aldere. Både etableringa av lokallaget og arrangementet 5. august ble planlagt via Messenger og mobil, over bærbøttene ute på myra. Samspillet mellom oss i Motvind Nord og interimsstyret i lokallaget har vært meget godt. Det ligner på suksessen med Motvind Salten. Det er samspill som utløser positiv energi og gir resultater.

5. august arrangerte Motvind Kvænangen vandring i fjellet rundt Áborašša. Foto: Motvind Nord

 

Fra venstre: Per-Ove Hovland (vara Motvind Norges styre), Peter Hammer (leder for interimsstyret til Motvind Kvænangen), Ragnhild Sandøy (leder for Motvind Nord), Egil Kvernmo (styremedlem i interimsstyret til Motvind Finnmark) og Eivind Salen (rådgiver i Motvind Norge). Foto: Motvind Nord

 

 

Motvind Kvænangen arrangerte også seminar på grendehuset i Niemenaikku i Kvænangsbotn 5. august, med 60-70 deltakere i alle aldere. Foto: Motvind Nord

 

Fra den harde kjerne i Motvind Nord har vi bidratt med kronikker i media og innlegg på Facebook med illustrasjoner. Bård S. Solem har utarbeidet illustrasjoner med temakart og visualiseringer. Ragnhild Sandøy, leder i Motvind Nord, har vært mentor og rådgiver i prosessen og deltok på arrangementet 5. august. Det samme gjorde Eivind Salen, som er rådgiver i Motvind Norge.

Nå skal det arbeides mot flere politiske korsveier:

  • valget til kommunestyre og fylkesting
  • kommunestyrets møte der de skal si Ja eller Nei til konsekvensutredning
  • Støres industri- og kraftløft som ble lansert mandag – med nok ei 420 kV linje Balsfjord-Varangerbotn, i tillegg til linja som er bygd gjennom Nord-Troms

Motvind Kvænangen blir en særdeles viktig prøvestein for Motvind Norge i nord. Styret i MN har satt av ressurser til nordområdesatsing og lokale lag og bedrifter bidrar også. Vi er trygge på at det kommer nødvendige ressurser til videre politisk arbeid. Kvænangen er utpekt av Troms Kraft AS og Ymber AS har nok regna med Kvænangen som lett match. Vi skal vise dem at de tar feil.


Nye innlegg