Anne Baardvik
Motvind Lovbrudd Forretningsmodellen

Lovbrudd i forretningsmodellen for vindkraft

Torsdag 30. september var siste dag for Anne Baardvik som […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

4. oktober 2021

Del:

Torsdag 30. september var siste dag for Anne Baardvik som daglig leder i Motvind Norge.

Arbeidet ble avsluttet med et videoforedrag hvor Baardvik oppsummerte to års systematisk arbeid med en gjennomgang av jussen i konsesjoner gitt til vindkraftanlegg. Systematiseringen avdekker en forretningsmodell som fører til grove rettsikkerhetsbrudd, ulovlig realisering og også ulovlig drift av vind-industri, miljøkriminalitet og mulig økonomisk kriminalitet.

Flere av organisasjonens medlemmer har på ulike måter bidratt med å samle inn informasjon og opplysninger. Det er dette materialet som er gjennomgått, strukturert og sett i forhold til lovverket.

Presentasjonen, på halvannen time, ble tatt opp, legges ut her og vil bli distribuert. Det er sterk kost.

Kjernen i stoffet er at vindkraften er en forretningsmodell, hvor aktørene har kommet seg i posisjon for å kunne bygge ut vindkraft på samtlige arealer i Norge. Det er ikke energiproduksjonen som er poenget, det er pengesummene systemet genererer, og som noen aktører tjener veldig store penger på, lenge før produksjon og salg av strøm begynner.

Enkeltmennesker, dvs naboer og rettighetshavere til de aktuelle arealene, som på ulike måter blir utsatt for forretningsmodellen, står uten rettsvern og er fullstendig prisgitt en oppegående offentlig forvaltning.  Dessverre har den ikke vært helt oppegående.

Anne Baardvik, Møte Teams, Power Point, Lovbrudd

Resultatet er grove rettsikkerhetsbrudd, ulovlig igangsatt og dermed driftet vindkraftindustri. I tillegg kommer at hverken kommunene eller statsforvalter har iverksatt pliktig ulovlighetsoppfølgning.  Offentlige kontrollorganer som er informert, men har til nå hverken imøtegått eller besvart henvendelser fra befolkningen.

Skal det være mulig å bevare tilliten i vårt samfunn er det ingen veg utenom full stans og uavhengig granskning av de 94 konsesjonsgitte vind-industrietableringene. 

Foreløpig har denne diskusjonen i det offentlige Norge vært ganske fraværende. Det går ikke, når lovbruddene er så omfattende, og konsekvensene så store. NAV-saken blir en bagatell. 

Tusen takk til Anne Baardvik, for innsatsen som daglig leder, og for innsatsen i å utarbeide dette stoffet og legge det frem så klart og oversiktlig som det her blir gjort. Det må få konsekvenser.

Måkaknuten, Power Point, Anne Baardvik, Lovbrudd
Fra Måkaknuten vindkraftverk i Bjerkreim (og Gjesdal), Rogaland. Naboene er ikke varslet, og må leve med dette og konsekvensene de neste tiårene.

 

 

Nye innlegg