Vi trenger energipolitikere som tar nødvendige grep og utfordrer det energipolitiske handlingsrommet i EØS-avtalen. Grafisk design: Motvind Norge

Mangelfullt fra strømprisutvalget 

Regjeringens strømprisutvalg vil beholde engrosmarkedet for kraft, og foreslår ingen konkrete løsninger […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

13. oktober 2023

Del:

Regjeringens strømprisutvalg vil beholde engrosmarkedet for kraft, og foreslår ingen konkrete løsninger på strømpriskrisen. 

Den som hadde ventet at regjeringens strømprisutvalg skulle fremme forslag om å rydde opp i strømpriskrisen, hadde grunn til å bli skuffet da utvalget la fram sin rapport i går. Utvalget fikk i oppgave utrede ulike modeller som skal kunne bidra til stabile, forutsigbare og konkurransedyktige strømpriser. Det utvalget har levert, er en kompakt og til dels ugjennomtrengelig rapport, som mangler sammendrag med hovedkonklusjoner.

Strømprisutvalget har brukt mye plass på å beskrive kraftmarkedet, peke på mulige veier fremover samt analysere mer enn femti (50) ulike tiltak. Fokuset ligger på det strengt faglige, og ingen anbefalinger blir gitt til regjeringen. Utvalget holder fast på regjeringens narrativ om at det var Putins invasjon av Ukraina, og høye gasspriser i Europa, som førte til strømprissjokket vi opplevde i 2021. Dette er en mangelfull forklaring så lenge utvalget ikke ser det i sammenheng med den store utvekslingskapasiteten Norge nettopp hadde bygget ut gjennom de to siste utenlandskablene til Tyskland og England. NordLink og North Sea Link eksponerer Sør-Norge for en prissmitte vi aldri tidligere har opplevd.

Strømprisutvalget er historieløst når det fremholder at strømpriskrisen kom som en «svart svane»- et sjokk som ingen kunne forutse.

Strømprisutvalget er historieløst når det fremholder at strømpriskrisen kom som en «svart svane»- et sjokk som ingen kunne forutse. Norske myndigheter visste allerede i 2011 at Tyskland ville bygge ned kjernekraftproduksjonen sin og at landet ville få alvorlig mangel på balansekraft. Derfor var det en stor politisk blunder å bygge nye «motorveier» for kraft til kontinentet (og England) og samtidig gi fra seg kontrollen med strømflyten slik vi gjorde i 2018, da vi ble tilsluttet EUs energiunion gjennom Acer.

Utvalgets viktigste budskap er at Norge må ha et kraftoverskudd dersom vi skal kunne klare å sikre konkurransedyktige strømpriser framover. Men der ligger også dilemmaet som utvalget åpenbart ikke ønsker å gripe fatt i. Så lenge vi har et stort kraftoverskudd som kan eksporteres uten at vi styrer kraftflyten gjennom kablene, importerer vi samtidig prissmitte fra høyprismarkedene. Det driver gjennomsnittsprisen for kraft i Norge oppover. Dermed er det ikke er kablene i seg selv som er det store problemet, men bruken av dem.

Den nødvendige kunnskapen er der. Det vi trenger er energipolitikere som tar nødvendige grep og utfordrer det energipolitiske handlingsrommet i EØS-avtalen. Rapporten er nå sendt på høring i to måneder. Motvind Norge vil studere den grundig og vil komme med en mer omfattende høringsuttalelse på et senere tidspunkt. Regjeringen la rapporten ut på høring 12. oktober, med høringsfrist 15. desember.