trøndlagsmøtet 2019

Performance ved Sissel Bergh 2019. Foto: Kari Merete Andersen.

Markering ved Trøndelagsmøtet

Motvind Norge og Naturvernforbundet i Trøndelag har hatt markeringer ved […]

Forfatter:

Kari Merete Andersen

Kategorier:

Publisert:

13. januar 2023

Del:

Motvind Norge og Naturvernforbundet i Trøndelag har hatt markeringer ved Trøndelagsmøtet.

Det er fire år siden vi stilte med banner og performance ved inngangen til Trøndelagsmøtet første gang. Da ble hotelldirektøren ikke glad, så året etter skrev vi pent til arrangørene for å få tillatelse til å markere ved inngangen til konferansen. Vi fikk tillatelse til å ha stand med folk og materiell, og det gjorde vi også i år. Og i år fikk sannelig en av våre være med i en liten samtale på scenen inne i programmet i tillegg.

Vindkraftutbyggingene nådde en topp i 2019 flere steder i landet. I Trøndelag var mange anlegg allerede bygd, og flere nye kom på en gang, med Sørmarkfjellet, Frøya og Stokkfjellet. Det «lokale» energiselskapet Trønderenergi sto i front for disse, selv om det etter hvert viste seg å være Stadtwerke Munchen som er hovedeiere og legger premissene. Trøndelagsmøtet i januar 2019 ble viktig for å markere. Der kom ministere, næringslivsfolk og lokale politikere. Vi demonstrerte med bannere og en kunstnerisk performance. Sangen «Trivelige Trøndelag» ble framført gjennom ropert på en vridd og radbrekt måte av en svartmaskert kunstner. Den kraftige ironien gjorde inntrykk og motstanden mot vindkraftanleggene ble kraftig markert. Men hotellet varslet om at de ville tilkalle politi hvis dette gjentok seg. Det var mye bruk av politi i Trøndelag i 2019.

Utenfor Trøndelagsmøtet 2019. Performance med Sissel M. Bergh. Demo ved Naturvernforbundet i Trøndelag. Foto: Kari Merete Andersen.

Motvind Norge var ikke etablert ennå i januar 2019, men det hadde allerede vært mange demonstrasjoner ute i det trønderske landskapet. Både i forbindelse med utbyggingene på Fosen og på Stokkfjellet, der det nå er ødelagt natur og ødelagte reindriftsområder. Og ved områder der motstandskampen lyktes og det ikke ble vindkraftanlegg, som Kalvvatnan og Meråker. Naturvernforbundet i Trøndelag hadde arbeidet hardt i mange år med disse sakene. Etter at Motvind Norge ble etablert høsten 2019 har samarbeidet mellom Naturvernforbundet i Trøndelag og Motvind Norge/ Motvind Trøndelag hele tiden vært tett og godt. Vi har stått sammen i mange markeringer siden 2019.

Ved Trøndelagsmøtet 2020. Torbjørn Lindseth (Motvind Norge), onkel politi (de stiller bare med tjenestenummer), Anne Kolstad (SV Trøndelag) og Tommy Reinås (MDG Trøndelag). Foto: Kari Merete Andersen.

På Trøndelagsmøtet i 2020 sto man pent på stand inne i foajeen, og det ble gode samtaler og utdeling av infoark. Både folk som var uenige og enige med oss svermet rundt bordet vårt.

I 2021 var Trøndelagmøtet heldigitalt pga korona, så der fikk vi ikke markert. Og i 2022 ble det avlyst av samme grunn. Men i 2023 hadde Motvind Norge, Motvind Trøndelag og Naturvernforbundet i Trøndelag igjen en markering ved inngangen til Trøndelagsmøtet. I programmet fikk også vårt syn endelig noen få minutter, ved at leder i Naturvernforbundet i Trøndelag, og medlem i Motvind Norge, Magne Vågsland fikk være med på scenen. Der beskrev han problemene med naturtapet ved vindkraftutbygging godt.

Til venstre: Stor aktivitet ved markeringen mot vindkraft ved Trøndelagsmøtet 2023. Foto: Kari Merete Andersen. Til høyre: Stand på Trøndelagsmøtet 2023. Anne Marit Ligaard (Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker), Morten Harper (Naturvernforbundet i Trøndelag), Torbjørn Lindseth (Motvind Norge), Kari Merete Andersen (Motvind Trøndelag og Naturvernforbundet i Trøndelag), Trond Hansen (Motvind Trøndelag) Foto: Motvind Norge.

Trøndelagsmøtet er en årlig konferanse som arrangeres av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med NHO Trøndelag, Innovasjon Norge, PWC, Grong sparebank og LO i Trøndelag. Både regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter besøker disse konferansene. Det var omtrent 340 deltakere på Trøndelagsmøtet 2023, fra næringsliv, offentlig forvaltning, FoU og politikk. Vi fikk takk og klapp på skuldra for at vi stilte med banner og infoark ved inngangen til konferansesalen. Det er viktig at motvind-arbeidet vises fram også på denne måten.

Nye innlegg