MDGs landsmøte: både for og mot vindkraft, også i hav

MDGs ledelse: Une Bastholm, Arild Hermstad og Kriss Rokkan Iversen. Foto: MDG / NTB

#valg21 kommentar: Ragnhild Sandøy, redaktør

For mange naturelskere og miljøinteresserte er synet på vindkraft selve symbolet for politisk tillit eller mistillit. Mange har vært spente på om Miljøpartiet De Grønne, MDG, vil kreve et oppgjør med og stans av vindkraftindustrien. Landsmøtet 25. – 28. mars ble en skuffelse i så måte. Møtet gikk inn for videre utbygging av vindkraft og en storstilt satsing med 2 000 vindturbiner i havnatur innen 2030, da med noen forbehold. Vedtaket har vakt sterke reaksjoner, til og med i partiet Høyre.

MDG går inn for å «satse stort på vindkraft til havs på norsk sokkel, med mål om minst 30 GW samlet effekt innen 2030, under forutsetning av at naturkonsekvensene er forsvarlige, og at hensynet til marine økosystemer og næringer, sjøfugl og trekkveier alltid ivaretas». MDG går også inn for å etablere en egen støtteordning for havvind.

MDG vil riktignok at naturkonsekvensene skal være forsvarlige, noe de ikke er, videre at hensynet til maritime økosystemer og næringer, sjøfugl og trekkveier skal ivaretas, noe vi vet av erfaring at myndighetene ikke gjør. I det hele tatt er MDGs syn på vindkraft preget av selvmotsigelser.
 
Mens Oslo og Vestland MDG gikk inn for å stanse elektrifiseringen av sokkelen, endte Landsmøtet med å droppe programkomiteens forslag om å kreve at elektrifisering skjer med havvind og landet på et mer nøytralt krav om «nullutslippsløsninger fra kraftproduksjonen på oljefelt som allerede har fått tillatelse til utbygging, og som ikke kan stanses.» Nestleder Arild Hermstad understreker at havvind kan være en slik nullutslippsløsning.

Med et knapt flertall på 103 mot 97 delegater gikk landsmøtet inn for å ta inn et nytt punkt om kjernekraft om  «å opprettholde og videreutvikle Norges miljøer innenfor utdanning og forskning på moderne atomreaktorteknologi».

MDG har mange gode politiske ambisjoner og gjør et velment og ærlig forsøk på å etablere en plattform for et grønt skifte, med naturforvaltning, grønn distriktspolitikk, dyrepoliti og andre tiltak. Overbevisende naturvennlig og grønn blir politikken ikke så lenge partiet ikke tar et oppgjør med vindkraftindustrien. Dette rettferdiggjør imidlertid ikke de mange usaklige og ufine kommentarer om partiet og enkeltmedlemmer som mange bryter ut av seg på sosiale media.

MDG er fortsatt for vindkraft, med en del forbehold.

Nesteder Kriss Rokkan Iversen i Nordnorsk debatt Grønn rundtur: MDGs program sier JA til fremtiden i hele landet

Utvalgte kommentarer om MDGs landsmøte
https://energi24.no/nyheter/up/mdg-dropper-krav-om-at-elektrifisering-skal-skje-med-havvind

https://www.nrk.no/norge/mdgs-vedtak-om-stotte-til-atomkraft-skaper-reaksjoner-1.15436579

https://finansavisen.no/nyheter/olje/2021/03/22/7645966/mdg-splittet-om-elektrifisering-av-oljefelt

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/AlVVQM/mdgs-radikale-grep-bompengehopp-flyreklameforbud-og-nei-til-taxfre

https://www.tu.no/artikler/de-gronne-drommer-om-a-skaffe-27-000-jobber-i-havvind-i-lopet-av-ti-ar/490568