aksjon-haramsoya-11-juni-2

Med makt og politiaksjoner skal landet øydast. Haramsøya 11. juni 2020

I dagens Norge har vi nå flere Altasaker. En ny sak hver dag med overgrep mot natur, samfunn og miljø. I dag er det en sorgens dag for Haramsøya og mange gråter. Politiets bistand til Zephyr AS - som ikke har evnet å få på plass alle nødvendige avtaler og heller ikke har fylt konsesjonsvilkårene, er å anse som et grovt overgrep.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

11. juni 2020

Del:

Foto: Arve Tore Flem

I dagens Norge har vi nå flere Altasaker. En ny sak hver dag med overgrep mot natur, samfunn og miljø. I dag er det en sorgens dag for Haramsøya og mange gråter. Politiets bistand til Zephyr AS –  som ikke har evnet å få på plass alle nødvendige avtaler og heller ikke har fylt konsesjonsvilkårene, er å anse som et grovt overgrep. At politiet bruker makt mot enkeltpersoner, grunneiere og folket inngår i et mønster der offentlige myndigheter de siste årene opptrer på vegne av særinteresser, spesielt vindkraftspekulantene.

I følge politijurist Ingve Skovli er det Politimester Ingar Bøen som har tatt beslutningen om å iverksette det vi ser som ulovlig politiaksjon på privat grunn. Advokat Bjørn Kvernberg ved advokatkontoret Elden sendte i går brev til politiet med dokumentasjon om at folk som demonstrerer og Thues parkering på Fjellvegen er lovlig. Brevet vårt er besvart ved at Politimesteren i dag har gjort seg utilgjengelig for samtale med advokaten og Motvind Norge. Vi kjenner ikke til på hvilket grunnlag politiet aksjonerer, men lovlig er dette ikke, ifølge advokat Bjørn Kvernberg.

Politimesteren har ennå ikke besvart brevet Motvind Norge sendte før pinse om å se til at det ikke blir igangsatt anleggarbeid i hekketida.

Hverken Motvind Norge eller gruppa på Haramsøy ble konsultert eller informert om dagens politiaksjon. Dette er et brudd på tilliten mellom organisasjon og politi som får konsekvenser for hvordan vi velger å forholde oss videre i prosessen mellom konsesjonseier,  utbygger, entreprenør og politi. Denne saka vil få et etterspill rettslig.
Viken fylkeskommune og kommuner som er eiere av Zephyr AS, Storting og regjering viser slik en slik likegyldighet med naturen og samfunnet, og våre tradisjoner i forvaltning – dette er helt uvirkelig, psykedelisk.

Til dere som velger å motsette dere invasjonen av fjellet og beskytte naturen og som nekter å flytte dere på anmodning fra politiet; dere har retten på deres side. Ikke aksepter bøter eller forelegg. Dere skal få juridisk bistand. Dette er så grovt. Dette er så vondt. Haramsøya og alle andre truede naturperler skal selvsagt forsvares mot overgrep og vandaler. Det er samfunnets plikt!

Se vår presentasjon av Haramsøya her

Foto: Fredrik J Urke

Nye innlegg