DNT Meningsmåling mai 2019

Meningsmålinger viser kraftig motstand mot vindkraftutbygging!

NRK kan i dag fortelle at «Folk flest mener vindkraftutbygging […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

26. juni 2020

Del:

NRK kan i dag fortelle at «Folk flest mener vindkraftutbygging må avgjøres lokalt». Hele 52 prosent mener at lokale myndigheter skal få bestemme når det skal gis tillatelse til å bygge ut vindkraftverk. Kun 25 prosent mener at sentrale myndigheter skal ha siste ord.

I går kunne de fortelle at «37 prosent sier de er mer negative nå enn for ett år siden» og at kun 11 prosent er blitt mer positiv. Dette viser en tydelig tendens – vindkraftmotstanden øker i takt med inngrepene og kunnskapen om konsekvensene.

Men hvordan så bildet ut for ett år siden?

DNT sin meningsmåling utført i mai 2019 av Norstat viser at de færreste ønsket vindkraftutbygging:

  • som de kan se fra egen bolig
  • i et område du ofte går tur
  • medfører betydelige inngrep i urørt natur
  • medfører forstyrrelser av dyreliv

Basert på disse 4 spørsmålene var 55 prosent negative til vindkraftutbygging mens kun 25 prosent var positive.

På generelt grunnlag var imidlertid 25 prosent negative og 49 prosent positive til utbygging av vindkraft i 2019. NRK sin meningsmåling i dag viser at hele 43 prosent er negative mens 41 prosent er positive. Bildet har fullstendig endret seg på kun ett år! Og motstander er stadig økende!

Undersøkelsen fra 2019 viste imidlertid at hele 66 prosent var negative til vindkraftutbygging såfremt den medfører betydelige inngrep i urørt natur eller medfører forstyrrelser av dyreliv. Hvilke vindkraftverk unngår disse konsekvensene?

Hele 2 av 3 personer var dermed negative til vindkraftutbygging som har konsekvenser for urørt natur og dyreliv i 2019!

Meningsmålingene fra NRK forteller at 37 prosent er blitt mere negativ til vindkraftutbygging det siste året. Statistikken fra 2019 vil dermed vise en betydelig økt motstand hvis den oppdateres. 52 prosent mener det bør være lokale myndigheter som til slutt skal få bestemme når det gis tillatelse til vindkraftutbygging. Det viser en økt forståelse for de lokale konsekvensene.

Konklusjonen fra disse meningsmålingene er at motstanden mot vindkraftutbygging er formidabel og stadig økende!

NRK: En av fire er svært negativ til vindkraft – flere vender tommelen ned

Nye innlegg