Bisfenol-A-Havvind

Miljøverstingen Bisfenol A – i drikkevatn, vassdrag og havmiljø

Bisfenol i små konsentrasjoner skader forplantningsevnen til mennesker og alle levende organismer.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

22. februar 2021

Del:

Foto: Illustrasjonsbilde fra nmf.no

Bisfenol i små konsentrasjoner skader forplantningsevnen til mennesker og alle levende organismer. Likevel har bruken økt betydelig, mye av økningen skyldes  epoxyforbindelser i rotorblad i vindkraftverk.

Vi har avdekket flere saker der vindkraftverk er bygd i nedbørfelt til drikkevannsanlegg. Konsekvensene av at vi ikke får innført strenge nok tiltak raskt nok vil være dramatiske; for naturen, for befolkninga og for alt næringsliv innen næringsmidler. Miljøvernforbundet sendte 15.2.2021 innspill om Bisfenol A til EUs kjemikalieregister ECHA/REACH. 

EU utarbeider et nytt strengere regelverk og vil stramme inn på bruken av Bisfenol (kunstig østrogen) i f eks. glassfiber, bildekk, epoxymaling, mm. EUs kjemikalieregister ECHA/REACH har hatt regelverket ute til høring. Vi håper NMFs innspill bidrar til et sterkere fokus på problemet og vil øke presset mot norske myndigheter. Det er altfor mye som står på spill – det er behov for sterke grep inn mot disse problemstillingene.

Det er påvist betydelige mengder mikroplast over hele kloden, fra den fjerneste isbre til store havdyp. Utslipp av mikroplast samles opp og akkumuleres, og mengdene øker for hvert år. Det som allerede er sluppet ut av mikroplastforbindelser vil bli liggende som miljø- og hormonbomber i all overskuelig fremtid selv om vi stopper utslippet nå.

Takk til Miljøvernforbundet!

Les mer her:

Pressemelding fra Miljøvernforbundet

Miljøvernforbundet brev 15.2.2021 REACH – Comments and documentation 4,4’-isopropylidenediphenol (Bisphenol A) and structurally related bisphenols of similar concern for the environment

MNF rapporten Vann er liv

Nye innlegg