Bremanger, Vetvika

Møt vår nye administrative leder!

Jørund Nygård er kjent for sitt solide arbeid med Bremanger-saken. […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

6. desember 2022

Del:

Jørund Nygård er kjent for sitt solide arbeid med Bremanger-saken. Fotoet viser det mektige landskapet som nå blir skånet fra vindkraftutbygging. Her har frivillige stått på gjennom flere år. Foto: Privat

Jørund Nygård har erfart at «det nytter å engasjere seg, og at det er mulig å vinne selv når nesten alle tror at en vil bli overkjørt av en mektig motpart med alle tilgjengelige ressurser». Les intervjuet og bli bedre kjent med Motvind Norges nye administrative leder!

Jørund Nygård satt i Motvind Norges første styre. Nå er han tilbake, denne gangen som administrativ leder for organisasjonen. Foto: Privat

Du har jobbet med vindkraftsaker gjennom flere år. Ikke minst er du kjent for ditt solide arbeid med Bremanger-saken. Hva har du lært gjennom dette arbeidet som du vil ta med deg inn i arbeidet som administrativ leder?

Det viktigste jeg har lært er nok at det nytter å engasjere seg, og at det er mulig å vinne selv når nesten alle tror at en vil bli overkjørt av en mektig motpart med alle tilgjengelige ressurser. I Bremangerlandet-saken så har vi fått til å vise at mange lokalt bryr seg, fått med mange gode samarbeidspartnere, og jobbet hardt med å få frem faktagrunnlaget som utbyggerinteressene og deres innleide konsulenter har forsøkt å villede om. Det eneste troverdige argumentet utbygger til slutt sto igjen med og fokuserte på, var at det ville gi litt ekstra penger i kommunekassen. I valget mellom flott natur og penger så velger de fleste naturen, tror jeg. Det samme valget mellom penger og naturtap, friluftsglede og bolyst har de fleste kommuner nå, med hundrevis av nye vindkraftprosjekt på tegneblokka. Alle steder vi klarer å mobilisere ordentlig, vil vi vinne den debatten. 

Det viktigste jeg har lært er nok at det nytter å engasjere seg, og at det er mulig å vinne selv når nesten alle tror at en vil bli overkjørt av en mektig motpart med alle tilgjengelige ressurser.


Du kommer rett fra Naturvernforbundet. Hvordan blir overgangen til ny jobb, tror du?

Jeg tror den overgangen går veldig fint. I Naturvernforbundet jobber en veldig bredt med mange ulike saker, men mye skjer på lignende metoder som Motvind Norge. Utenom miljøsakene så jobbet jeg mye med å administrere, rapportere og å sikre god økonomi, som blir veldig nyttig her. Jeg får jo en del mer ansvar i denne stillingen, men synes det er spennende og er noe jeg føler meg klar for.

Hvordan startet ditt naturvernengasjement?

Jeg var nok, som de fleste, delvis engasjert i miljø og klima, men uten tro på at jeg som enkeltperson kunne gjøre noe meningsfylt. Jeg skrev litt på nettet om Førdefjord-saken, og deltok i en demonstrasjon i 2014. Men det var jo ikke noe voldsomt å skryte av. Det som provoserte meg mest da var at faget jeg studerte, samfunnsøkonomi, ble brukt til å legitimere prosjekt som aldri i verden er samfunnsnyttige når en også inkluderer kostnaden for miljøet og naturen. Men det store engasjementet våknet nok først i 2019, når en samtidig hadde den imponerende mobiliseringen mot vindkraft på Frøya og barn og unges klimastreiker, som satte dagsorden på en helt ny måte.

Hvordan ble du involvert i vindkraftsaken?

Da vindkraftplanene for Bremanger, hjemstedet mitt, kom på bordet, var jeg 15 år. På den tiden hadde jeg ikke forutsetninger for å forstå hvor ødeleggende en slik utbygging kan være. Heldigvis tar en jo til vettet og får mer kunnskap etter hvert. I 2019 ble jeg skeptisk da jeg oppdaget hvor enorme veier som måtte bygges for å frakte vindturbiner til fjells. Det jeg fant da jeg begynte å studere dokumentene i Bremanger-saken, gjorde meg sjokkert. Detaljerte radarmålinger av det store fugletrekket over øya var blitt feid under teppet, og det som alle kan se tydelig er myr, var blitt om til fattig gresslette. Jeg begynte å skrive om saken i aviser og på Facebook, og snart ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å bli med i styret i Motvind Norge som holdt på å bli startet opp. Da jeg ble kjent med de andre i styret, forstod jeg at mange hadde opplevd lignende ting. Det fantes ingen snille vindkraftprosjekter. Alt var plassert og bestemt uten tanke på natur, dyreliv, naboer eller estetikk. Det var en hel politikk og forvaltning på villspor som det måtte mobiliseres stort mot.

Hvilke interesser har du utenom naturvernarbeidet?

Jeg har alltid vært veldig interessert i ulike kulturer, historie og samfunn. Jeg syns det er herlig og befriende ute i naturen enten jeg padler kajakk, går fottur eller går på ski. Og så er jeg er veldig glad i elektronisk klubbmusikk og dårlige actionfilmer med elendige skuespillerprestasjoner.

Hva er det som har berørt deg mest i denne saken? Hva interesserer deg mest innen saksområdet?

Det er mange sterke historier. Natur er veldig viktig for mental helse, og økosorgen kan være like dyp som sorgen over å miste noen. Jeg har stor medfølelse med dem som bor nær vindkraftanlegg, med store støyplager og tap av nattehimmelen grunnet sterke blinkende lys. Men i praktisk arbeid liker jeg å se på sakene helt overordnet, spesielt på jussen og hva vi kan påpeke og kreve. 

Jørund Nygård på heksefjellet Hornelen (i Bremanger kommune i Vestland fylke, litt nord for byen Florø) som er Nord-Europas høyeste sjøklippe. Overtro vil ha det til at heksene samlet seg til fest på Hornelen både julenatten og jonsoknatten for å danse og feire med Fanden. Foto: Privat

Hvordan ønsker du å fylle din rolle som administrativ leder for Motvind Norge?

Jeg tenker at noe av det aller viktigste er å sikre at alle som er aktive i organisasjonen har det bra og at det skal kjennes kjekt, engasjerende og meningsfylt å bidra.

Har du rukket å tenke gjennom hvilke oppgaver du vil prioritere først?

Det har det siste året blitt lagt ned en kjempeinnsats med å styrke organisasjonsstrukturen, opprette regionlag og nye lokallag. Fremover så må vi jobbe hardt med å skaffe bedre økonomisk grunnlag slik at vi får mer kapasitet til å støtte opp om dem. Det er innsatsen til alle tillitsvalgte og frivillige lokalt i hele Norge som er krafta og sjela i organisasjonen. Uten dem er vi ingenting.

Arbeidet som skjer i de ulike fagutvalgene er også viktig, for en trenger felles kvalitetssikret faktagrunnlag og materiell som alle engasjerte kan og bør bruke. Vindkraft er et veldig komplekst saksfelt. Det er stort behov for å hjelpe lokalpolitikere i alle kommuner med å ta avgjørelser på et godt grunnlag, spesielt med tanke på lokalvalget til neste år. Akkurat dette trenger utvalgene neppe min hjelp til, men det er viktig å sikre at de har tilgang på alle ressurser de trenger. 

Det er medlemsdemokratiet og styret som skal gjøre prioriteringene. Men jeg vil jo legge frem og argumentere for det jeg tenker er lurest. Det er mye som vi kan bli enda bedre på. Jeg må bli bedre kjent med organisasjonen for å se hva som haster mest, og for å vurdere hvordan vi best kan bruke ressursene våre. En får ikke tid til alt på én gang. 

Det er innsatsen til alle tillitsvalgte og frivillige lokalt i hele Norge som er krafta og sjela i organisasjonen.

Bremanger-landskap i solnedgang sommeren 2019. Foto: Privat

I sosiale medier er det tydelig at kunngjøringen av Jørund Nygård som administrativ leder har blitt godt mottatt: «Gratulerer til Motvind Norge for eit varp dei har gjort ved å tilsette deg […] Du har lenge hatt ei fornuftig tilnærming til naturvern i krevjande problemstillingar […]Din tiltredelseserklæring lover godt, og vi vet at du er en sterk talsperson for å bevare naturmangfoldet» er blant kommentarene fra begeistrede medlemmer. Sveinulf Vågene, som er rådgiver i Motvind Norge, beskriver Jørund Nygård som kunnskapsrik og strukturert: «Jørund er en metodisk og dyktig graver som etter hvert har blitt godt kjent med politikken og forvaltningens irrganger. Han gir aldri opp når han har en viktig sak å forfølge», skriver Vågene i en melding til Motvind Norges redaksjon. Eivind Salen, som var styreleder da Nygård var medlem i organisasjonens første styre, beskriver vår nye administrerende leder som «en god mann som helt klart er på naturens side» og «en svært skrivekyndig person med stor sakkunnskap innen en rekke felt». Motvind Norges styreleder, Hildegunn Flengstad, gleder seg til å samarbeide med Nygård. Hun ser ham som «en rolig og sindig fyr med et brennende engasjement for natur og miljø».

Vi ønsker Jørund Nygård lykke til med sine nye oppgaver!