Mandag 21. august blir det folkemøte om både kraftpolitikk og fiskeripolitikk på vertshuset Skarven i Tromsø. Grafisk design: Motvind Nord

Møte om fornybare ressurser i nord

I samarbeid med flere andre organisasjoner inviterer Motvind Nord Vuostebiegga […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

17. august 2023

Del:

I samarbeid med flere andre organisasjoner inviterer Motvind Nord Vuostebiegga Davvin og Motvind Norge til møte om fornybare ressurser i nord.

Møtet er åpent for alle og går av stabelen 21. august, på vertshuset Skarven i Tromsø. Det handler om felleskapets fornybare ressurser i nord, om fisken og om vannkrafta, om arvesølvet vårt. Både rettighetene til disse ressursene, og forvaltningen av dem, vil bli drøftet og diskutert.

Møtet strømmes digitalt og kan følges i sanntid her.

PROGRAM

Tid og sted: Vertshuset Skarven i Tromsø, mandag 21. august klokka 18-21
Velkomsthilsen ved Ingrid Anna Evertsen

Klokka 18: Kystfolket etterlyser Kvotemelding 2.
– Innledninger ved stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Geir Adelsten Iversen (SP)
– Politisk ledelse i Fiskeridepartementet er invitert.

Klokka 19: Energi, arealer og helhetlige tanker. Elektrifisering av Melkøya? Vindkraft og hydrogen i Troms og Finnmark? Havvind på fiskebankene?

Utfordringer for forvaltninga av eierskapet i Troms Kraft AS. Regjeringas vedtak om elektrifisering av Melkøya. Kraft- og industriløft for Finnmark. Konsekvenser for landsdelen.
– Innledninger ved stortingsrepresentant Sofie Marhaug (Rødt) og Trygve Tamburstuen (AP) fra Alternativ Energikommisjon, representant for Troms AP
– Paneldebatt. Partiene er invitert med en kandidat til lista til fylkestinget i Troms og en fra lista til kommunestyret i Tromsø. Tromsø kommune eier 100 % av Troms Kraft AS.
– Debatt med innlegg fra salen

Moderator: Maja Sojtaric, politisk kommentator i Nordlys


ARRANGØRER:
Nei til EU, Motvind Nord Vuostebiegga Davvin/ Motvind Norge, Fisk – og kystalliansen (inkl. For Finnmark og For Troms).

Regjeringa vil elektrifisere Melkøya med kraft fra land, som i praksis vil bety at landsdelen tappes for kraft. Massiv vindkraftutbygging kan bli resultatet om planene ikke stanses. Kartdesign: Bård S. Solem