Bilde av olje- og energiminister Tina Bru
Tina Bru

AVLYST – Møte med OED om forbedringer i konsesjonssystemet

Fra regjeringen.no: «Innspillsmøtet om konsesjonsbehandling av vindkraft  i morgen onsdag […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

4. mars 2020

Del:

Fra regjeringen.no: «Innspillsmøtet om konsesjonsbehandling av vindkraft  i morgen onsdag 11. mars i Oslo avlyses som følge av nye råd i fra helsemyndighetene knyttet til koronasmitte i kveld. Vi beklager ulempene dette medfører.» Mer informasjon kommer.

Tina Bru tiltrådte som statsråd i OED 24. januar. Nå har hun det travelt og vil vedta NVE sitt forslag til å endre behandlingen av konsesjoner for vindkraft i rekordfart. (Foto: OED / Scanpix)

NVE la fram sitt forslag 20. februar. 2. mars inviterte Bru via pressemelding til møte 11. mars om konsesjonsbehandlingen. Organisasjoner og etater får maks ett fem minutters innlegg hver, og frist for uttalelser til den nye ordninga er satt til 17. mars.

I Motvindbevegelsen besitter vi bred erfaring om hva som er galt med konsesjonsordninga og prosessene i dag, og vi har ventet å bli spurt underveis i arbeidet. Men Motvind Norge møter den 11. med toppet lag og regner med at andre organisasjoner gjør det samme.

NVE sitt forslag har ikke vært offentlig kjent før det ble sendt departementet. Ingen organisasjoner er forespurt om erfaringer eller forslag underveis. Tiltakene som er foreslått er bare aktuelle om det fortsatt blir lagt opp til en vesentlig utbygging av vindkraft også etter 2020, slår NVE fast. De foreslåtte endringene er slik Motvind Norge ser det, for det meste av kosmetisk  karakter. De har ett mål: å legge til rette for en sømløs, rask og effektiv behandling av konsesjonssøknader. Naturmangfold er nevnt med bare noen setninger i en 75 siders rapport. Det er ingen nye krav om hensyn til natur, dyr, fugler, insekter. Heller ikke til mennesker og helse.

Rammeplanen for vindkraftutbygging fikk 5380 høringsuttalelser, men ble likevel skrotet av regjeringa høsten 2019. NVE vil likevel legge denne planen som ikke er realitetsbehandlet, til grunn for videre vindkraftutbygging. Det foreslås videre at alle søknader om konsesjon i et fylke/region behandles samlet og at vindkraftutbygging skal forankres  i fylker og kommuner gjennom regionvise planer. Som «konfliktdempende tiltak» skal kommuner, organisasjoner og lokalbefolkning trekkes med i «samrådsgrupper». Høringssvar skal bare kunne gis digitalt og på standard skjemaer. Regionvise planer kan også bety færre eller muligens ingen muligheter til å uttale seg om det enkelte vindkraftprosjektet.

Program for møtet

Til deltakere på Innspillsmøte om konsesjonsbehandling av vindkraft .

Vedlagt er program for møtet.

·        Vi ber alle innleggsholdere være oppmerksom på tidsrammen på innlegg som er 5 minutter.  Videre ber vi de innleggsholdere som skal ha en Powerpoint-presentasjon om å sende presentasjonen til oss i forkant til e-post: hel@oed.dep.no. Vi har på grunn av sikkerhet ikke mulighet til å benytte eksterne minnepinner på våre PC’er og i tillegg vil det være tidsbesparende på møtet. Fristen for å sende inn en ev presentasjon er  tirsdag 10. mars kl. 14.00. Presentasjoner som leveres etter fristen vil ikke kunne inkluderes.

  • Alle er i tillegg velkomne til å levere skriftlige innspill, men vi ber om at dette gjøres via postmottak@oed.dep.no innen17.mars 2020
  • Høringsmøtet holdes i Arbeidsdepartementets lokaler i Akersgata 64, møterom «Hovedbølet».  Vi ber alle deltagere møte opp i god tid, senest kl 9.45. Alle må sende inn navn på deltagere i forkant og ha med identifikasjon m/bilde og fødselsdato. Alle deltagere må følges til og fra møterommet og ikke sette fra seg vesker/bag etc. uten oppsyn.

·        I tillegg blir møtet StreametStream vil ligge tilgjengelig på OEDs hjemmesider i fra onsdag morgen og  Feed vil være synlig fra forsiden i god tid før møtet starter.

NB! Informasjon om deltakelse i møter i departementet under det pågående utbruddet av Covid-19 (Koronavirus)

Departementene har innført begrensninger når det gjelder tilstedeværelse i departementenes lokaler for personer som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus. Hvilke områder dette gjelder oppdateres jevnlig på Folkehelseinstituttets sine nettsider  Disse områdene kan bli endret på kort varsel. Begrensningen gjelder i 14 dager etter hjemkomst til Norge. Dersom du er i tvil, ta kontakt med den som har invitert deg til møtet. Vi ber om at personer som har vært i disse områdene i løpet av de siste 14 dagene, ikke deltar i møter i departementene. Vi ber i tillegg alle deltagerne følge Folkehelseinstituttets råd for forebygging av smitte på deres hjemmesider her. Vi oppfordrer til å unngå håndhilsning.

Vi takker for velviljen og beklager de ulempene dette medfører.

Det serveres kaffe/te utenfor møterommet fra kl. 9.30. Lunsj kl 12.

Velkommen!

Frister

Påmelding til møtet: 9. mars
Innsending av innspill: 17. mars

Olje- og energiminister Tina Bru inviterer til møte om vindkraft

NVE gir innspill til OED om forbedringer av konsesjonsbehandling av vindkraft

Nye innlegg