Motvind Buskerud, grafisk design

Motvind Buskerud stiftet

Motvind Norge inviterer 7. desember til informasjons- og folkemøte om […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

7. desember 2022

Del:

Motvind Norge inviterer 7. desember til informasjons- og folkemøte om vindkraft og strømpriskrisen. Grafisk design: Siri Fjeseth

Motvind Norge arrangerte 7. desember informasjons- og folkemøte om vindkraft og strømpriskrisen, samt etterfølgende stiftelsesmøte for Motvind Buskerud.

Hogne Hongset, medlem i Alternativ Energikommisjon, styremedlem i Industriaksjonen og rådgiver for Motvind Norge) holdt innlegget «Strømpriskrisen; Hva gikk galt? Hvordan løser vi krisen?» John Fiskvik, første nestleder i Motvind Norge holdt foredraget «Vindkraft; et miljø- og energipolitisk blindspor i norsk energipolitikk»

Vi er kjent med at det er flere initiativ fra vindkraftutbyggere en rekke steder i Norge, og ingen områder er lenger trygge. Dette gjelder også Buskerud. Vi vet dessuten at verken husholdninger eller næringsliv kan fortsette å leve med de helt urimelige strømprisene – og vi håper derfor på bred deltakelse fra Motvind Norge-medlemmer i hele Buskerud.