Motvind Tysvær, Haugesund, Energirike, Motvind festival, Arrangement
54F13C11-8806-4C3E-BD7B-298D13D684A4

Foto: Eivind Salen

Motvindfestivalen – makt og motmakt

9. og 10. august vil Motvindfestivalen 2022 gå av stabelen, […]

Forfatter:

Eivind Salen

Publisert:

4. august 2022

Del:

9. og 10. august vil Motvindfestivalen 2022 gå av stabelen, i Haugesund. Fotoet ble tatt på fjorårets festival. Foto: Motvind Norge


Tekst: Eivind Salen, rådgiver i Motvind Norge


Den 9. og 10. august samles vi i Haugesund i det som tegner til å bli et oppgjør med Norges energipolitikk, der skiftende regjeringer legger til rette for at krafta vår skal gå til Europas mektigste land – England og Tyskland – og pengene skal gå til kraftprodusentene og deres eiere. Det skjer samtidig som stadig mer av kraftproduksjonen i Norge blir privatisert, og konsesjonsbetingelsene blir stadig mer gunstige for produsentene og investorene, stadig verre for norsk natur og folk flest.

For første gang i vårt kollektive minne har vi en alvorlig forsyningskrise i kraftregion NO2, den mektigste vannkraftregionen i hele Europa. Det er mer vannkraft samlet her i Rogaland, Agder, Telemark og Sunnhordaland enn hele Finland har kraft overhodet! Likevel betaler vi opptil 10 ganger mer for krafta vår, enn finnene gjør for sin. Det er til tross for at vi eksporterer kraft, de importerer. Og vi har politikere og forvaltning og kraftlobby som messer at systemet har tjent oss vel, og at løsningen fremover er mer av det samme!

Opprinnelig hadde vårt eget statsapparat frekkhet nok til å gjennomføre en høring på engelsk om innføring av EUs fornybardirektiv, RePower EU, der grunnlagsdokumentet foreligger kun på engelsk, midt i sommerferien og med frist 8. august. Det er dagen før energilobbyen møter med regjering og forvaltning i Energirike-dagene på festiviteten i Haugesund, med skyhøy inngangspris for vanlige folk som vil delta. Det er her Motvind Norge innkaller til folkets festival utenfor festiviteten. Den symbolske betydningen er enorm. Og vi har vissheten om at et opplyst folk ikke lar seg kue. Våre ansvarlige politikere og folkevalgte statsledere har vær så godt å komme ut og snakke med folket de representerer, i stedet for å la seg smøre av glatte opplysninger og påkostede arrangement fra en kraftlobby som har fått altfor mye penger, innflytelse og makt.

Vår festival er gratis. Alle er velkomne. Programmet finner du i vedlagte dokument. Her er innlegg og appeller fra Motvind Norge, Motvind Tysvær og Motvind Sørvest, i tillegg til inviterte gjester og foredragsholdere. Jeg skal snakke om Norsk kraft fra velferdsgode til handelsvare, Ståle Navrud fra NMBU skal snakke om miljøkostnadene ved vindkraft, Anders Skonhoft fra NTNU skal snakke om Vindkraft, energipolitikk og samfunnsøkonomi, Marit Brevik skal snakke om Støy og folkehelse, Havvindutvalget til Motvind Norge skal legge frem noen av sine funn og har invitert også Ove Tobias Gudmestad (UiS), Ole Anders Nøst (Nord Universitet), blant andre. Vi får også Jan Emblemsvåg fra NTNU og Arnfinn Nilsen, fra Norges Miljøvernforbund, til å snakke om alternative energiformer til vindkraften som nå ødelegger både naturen vår og kraftforsyningssystemet vårt. Til sist vil Hogne Hongset avslutte med en oppsummering fra EnergiRike-konferansen.

Det er her du vil være. Det er her det vil skje. Møt opp i Haugesund, og vis at du ikke finner deg i en energipolitikk som tar velferden og velstanden ut av vårt gode samfunn, og ødelegger vår fantastiske natur for å eksportere elektrisk kraft til et umettelig Europa. Vi sier Nei til dette, og JA til en energipolitikk på naturens premisser til beste for oss alle!