DSC09752

Motvind i anmarsj

Av styreleder Eivind Salen Hver dag går det mot lysere […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

8. februar 2021

Del:

Av styreleder Eivind Salen

Hver dag går det mot lysere tider nå. Vinteren ligger praktfull over hele landet, og viser naturen vår frem med lavt sollys, snø, is og frost. Og anleggsmaskiner som graver sundt fjellene og skogene våre.

Det er det siste som ikke hører hjemme. Absurde vindturbiner som rager 150 og 200 meter opp i luften og kapper ned fuglene som flyr der, og dominerer synsranden med roterende vinger av giftig komposittmateriale og epoxy-forbindelser, og så er det blinkende lys røde og hvite som overtar for den fredelige og mektige stjernehimmelen.

Og så har styrtrike spekulanter og internasjonale investorer som tjener enormt med penger på dette, med den norske stats velsignelse, og på fellesskapets bekostning.

Det er mot dette vi har satt i gang folkebevegelsen som heter Motvind og organisasjonen Motvind Norge. Vi arbeider sånn man gjør når alt står på spill, det finnes ikke noe viktigere. Vi har mange fjell, men ingen å miste.

Hver uke er det krevende styremøter, krevende oppgaver, krevende valg. Hver uke kommer vi oss videre. Vi får inn nye folk, velkommen denne uken til Laila Skår, vår første ansatte! Vi har utvalg som begynner å fungere, og vise frem hva vi får til. Og som alltid har vi ressurspersoner som skriver de krevende dokumentene og høringene og meldingene, og det som skal til for å stoppe vindkraften også med argumentene.

I et fungerende demokrati brytes meninger, korrekt informasjon legges frem, og flertallet gjør kvalifiserte valg. I et demokrati på ville veier blir informasjonen manipulert, og flertallet villedet, eller satt på sidelinjen, sånn at særinteressene kan vinne frem. Vi har sett det veldig tydelig i vindkraftens mangelfulle konsekvensutredninger, og i hvordan Makten ikke møter oss i åpen argumentasjon, men heller forsøker å sverte oss og stemple oss og kalle oss for noe vi ikke er.

Vi er Motvind. Organisasjonen Motvind Norge er medlemsorganisasjonen du må være med i, og verve medlemmer til. Det er ikke bare kvaliteten på argumentene, men også kraften i stemmen som vinner frem. Vi trenger å være sterkt voksende, sånn at alle skjønner og særlig landets politiske partier og politikere skjønner at det er Motvind som er fremtiden.

Vi står for et bærekraftig samfunn. Vi står for en verden der de viktigste verdiene ikke måles i penger. Vi mener Naturen har egenverdi, og trenger vern, akkurat som folks hjem og helse, folks eiendom, folks rettigheter, folk flest, trenger vern.

I helgen hadde vi et seminar som staket ut veien fremover. Det er Motvind i anmarsj. Det finnes ingen annen vei. Vi må velge den rette, og gå den. 

Nye innlegg