Motvind Norge
Motvind Bil Erlend Leirdal

Uke 17 – Motvind i gang

Av styreleder Eivind Salen Siden høsten 2019 har jeg hver […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

6. mai 2021

Del:

Av styreleder Eivind Salen

Siden høsten 2019 har jeg hver uke skrevet en ukerapport for uken som har gått. Den er moden for fornying, og det er det som har gjort at det har tatt litt tid å få ut den fra forrige uke. Her er den i alle fall.

Sist uke ble avsluttet med landsmøtet, der valget var kontinuitet og der kraftfulle resolusjoner ble vedtatt med stor oppslutning. Fra mandag av var vi i gang med arbeidet, å få samlet organisasjonen og få handlingsplanen satt i verk.

Oppgaven til Motvind Norge for dette året er tredelt. Vi skal sørge for at det ikke blir gitt flere konsesjoner for vindkraft i Norge. Vi skal sørge for at gitte konsesjoner ikke blir realisert. Vår påstand er at de er ulovlige, at de aldri skulle vært gitt, og at prisen for dette ikke skal betales av det norske fellesskapet og den norske naturen. Det er ellers i samfunnet ikke vanlig at offeret betaler regningen for overgriperens omkostninger. Til sist skal vi vinne valget i 2021.

Vi må jobbe i konkrete saker og på overordnet nivå. På mandag var det Kjølberget i Våler kommune, innlandet. Det er dette som er anlegget som tar Finnskogen og Finnskogleden, en kandidat for UNESCOS verdensarvliste, men slukt av vindkraften før natur- og kulturverdiene fikk sikret sin rett. Det er en skandale av historisk omfang. Den norske stat og Våler kommune har nå muligheten til å komme seg ut av den, siden det nå er bekreftet av sivilombudsmannen at arbeidene i anlegget er ulovlig igangsatt. Utbygger har ikke overholdt fristen for anleggsstart, etter arealomdisponeringen fra LNF- til industriområde

Motvind Norge mener at arealomdisponeringen ikke bare var gått ut på dato, men også var ugyldig i utgangspunktet, siden den ikke var korrekt omsøkt. Dette er ikke bare en formalitet, men sikring av uerstattelige arealer nedfelt i lovverket utviklet gjennom mange, mange tiår. Vindkraften kutter svinger, og sier – feilaktig – at Energiloven har forrang for annet lovverk. Sånn er det ikke. Og det hjelper ikke at statlig forvaltning med direktorat og departement påstår at det er slik. Forvaltningen står ikke over lovverket den forvalter i rettsstaten Norge. Det er lovens bokstav som gjelder, ikke forvaltningens tolking.

Mandag deltok Eivind Mauland og undertegnede på møte med Våler kommune, i regi av Motvind Innlandet. Meningen var å gjøre både politikere og administrasjonen oppmerksom på lovverket, og forpliktelsene og mulighetene som ligger i det.

Senere samme kveld fikk vi sendt inn en klage på godkjennelse av endret turbinfundament for Stadtlandet. Det er også eksempel på vindkraften som kutter svinger, og søker om annet prosjekt enn det som blir realisert. Og legger på nye søknader underveis, ofte med vedtak med tilbakevirkende kraft, og ofte med begrunnelsen «anleggsarbeidene er kommet så langt…»

Tirsdag var det styremøte, der agendaen var overføring av kunnskap fra det gamle styret til det nye.

Onsdag var styreleder og daglig leder i møte med Oslo Economics, der temaet var opprydning og kostnadene ved opprydning etter endt driftsperiode. Dette er et emne Motvind Norge mener vindkraften underkommuniserer problemene, og staten Norge forvalter et system som sterkt favoriserer vindkraftens gigantiske forretningsinteresser på bekostning av norsk natur og norske lokalsamfunn.

Det var rikelig med andre møter og telefonsamtaler også gjennom uken. Vi er i vindkraftens sluttspurt, i det en rekke konsesjoner og ordningen med grønne sertifikater går ut nå i 2021. Turbiner er på vei til og fraktes inn over Haramsøya, Sørmarkfjellet, Øyfjellet, Stadtlandet, Tysvær, Buheii og Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal, alle steder med lamslått lokalbefolkning desperate etter å stoppe det. Motvind Norge er og vil være tett på i alle disse sakene, men er avhengig av lokale initiativ og lokal motstand for å få kampen effektiv. Fra sentralt hold mener vi disse utbyggingene er ulovlige, de baserer seg på ugyldige vedtak, og de vil resultere i katastrofale naturødeleggelser med stor risiko og store konsekvenser for folks helse.

Dette budskapet er vi nødt til å nå frem med og ut med. Det gjelder ikke bare internt, blant de som følger oss på nettsiden vår og i sosiale medier. Vi må ut til den store andelen av befolkningen som fremdeles lever i god tro, om at alt er såre vel, og at vi har den offentlige myndighet og forvaltning som vi innbiller oss. Sånn er det ikke. Hva vi ser i vindkraftsakene, er sånn vi ikke trodde skulle være mulig i demokratiet og rettsstaten Norge, og som er uten sidestykke i vår historie og tradisjon.

Vi arbeider hardt for å få dette til. Argumentene våre er spisset, organisasjonen er samlet. Men vi trenger også din hjelp. Vi må ha flere medlemmer, og vi trenger engasjerte frivillige til å dele og spre budskapet, og til å være med på å gjøre jobben. Hver for oss kommer vi bare så langt, samlet kommer vi i mål.

La oss sette i gang.

Motvind i mediene

Ufullstendig denne uken, men har tenkt å ta med lenker til viktige artikler og reportasjer der det har vært Motvind i avisen i uken som gikk.

NRK: Det høyrest ut som eit fly som går inn for landing, men aldri landar

Adresseavisa: Det er fryktelig trist og leit

Nye innlegg