Motvind NordVest: Havets økosystemer må ha forkjørsrett!

Valg i Motvind Nordvest: John Ivar Myklebust (Brandal) styreleder og Øyvind Grimstad Gryt (Hareid) nestleder. Styremedlemmer: Anne Hestflott (Ulsteinvik), Kjell Tandberg (Tjørvåg), Kaja Runde (Runde), Jørgen Åkre og Jarl Molnes (begge Ålesund), Marie Runde (vara).

Motvind Nordvest fortsetter kampen, og årsmøtet ber det nye stortinget avvise vindkraftprosjekter som berører fiskefelt og gyte- og oppvekstområder. John Myklebust ble gjenvalgt som leder. Motvind Nordvest (Motvind NV) holdt sitt årsmøte på Ishavsmuseet i Brandal, tirsdag 7. september.

Årsmøtet vedtok uttalelse til det nye Stortinget:

Stortinget må si NEI til kystnær vind-industri og vind-industri til havs som berører fiskebanker, gytefelt, sjøpattedyr og fugl. Havets økosystemer må ha forkjørsrett.

Motvind Nordvest sier klart NEI til vindkraft i konflikt med fiskebanker og fiskefelt, i vandringsområder, på gyte- og oppvekstområder for fisk, i områder for kjente gytevandringer og områder for sjøpattedyr, fugl og trekkruter for fugl. Jfr Havforskningsinstituttets (HI) rapport av 4. november 2020, der vindturbiner frarådes på fiskebanker og fiskefelt, gyte- og oppvekstområder for fisk og i områder for kjente gytevandringer, samt spesielt sårbare områder. 

Organisert motstand nytter
Motvind NV har arrangert opplysende folkemøter og bidratt til at seks kommuner på Søre Sunnmøre har vedtatt Nei til vindturbiner på land. Organisasjonen har arrangert konferanse, skrevet høringsuttalelser og klager på vedtak til myndighetene. Det har vært samarbeid flere aktører, ikke minst i fiskerinæringen om Havsul I og med Nei til Vindkraftverk på Haramsøya.

Havsul I var som kjent planlagt på Mørekysten midt i gytefeltet for en av verdens største fiskebestander, norsk vårgytende (NVG) sild. 

– Det er liten tvil om at Motvind NVs innsats har vært et avgjørende bidrag for at myndighetene til slutt satte endelig punktum for vindkraft-prosjektet Havsul I, sier styreleder John I. Myklebust. Motvind NV har framskaffet dokumentasjon på at det ikke var utført konsekvensutredninger for Havsul I, slik konsesjonshaver var pålagt. Motvind NV påviste at Havsul I måtte omfattes av Stortingets vedtak om at vindkraft-prosjekter som ikke var igangsatt før 31.desember 2021, ikke kunne gis utsatt frist. Havsul I var gitt etter Energiloven, noe OED også viste til i avslaget for prosjektet. 

– Motvind NV har tydelig vist sin berettigelse. Våre rådgivere, senior
havforsker John Dalen, tidl. fiskeskipper og informasjonssjef Knut Arne Høyvik og advokat Anders Svinø har vært uvurderlige i vårt arbeid, sammen med et godt uformelt samarbeid med aktører i fiskerinæringen, avslutter Myklebust.

Årsmøtet vedtok også uttalelser med krav om bruk av lovverk for føre-var prinsipp ved konsekvensutredninger. Og, at uavhengige forskningsbaserte offentlige institusjoner må få overordnet ansvar for godkjenning av konsekvensutredninger i vindkraftprosjekter, både i sjø og på land. Motvind Nordvest blir definitivt å regne med i tiden fremover.

Valg:
John Ivar Myklebust (Brandal) styreleder og Øyvind Grimstad Gryt (Hareid) nestleder
Styremedlemmer: Anne Hestflott (Ulsteinvik), Kjell Tandberg (Tjørvåg), Kaja Runde (Runde), Jørgen Åkre og Jarl Molnes (begge Ålesund), Marie Runde (vara).