Engasjerte medlemmer i Motvind Norge stengte begge inngangene til Roan vindkraftverk i ni dager, i protest mot det pågående menneskerettighetsbruddet. Foto: Motvind Norge

Motvind Norge anmelder ledelse og eiere av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen

Motvind Norge kan ikke akseptere det pågående menneskerettighetsbruddet på Fosen, […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

5. juli 2023

Del:

Motvind Norge kan ikke akseptere det pågående menneskerettighetsbruddet på Fosen, og anmelder derfor involverte aktører til Økokrim.

Motvind Norge stoppet den ulovlige driften av Roan vindkraftverk på Fosen i ni dager i solidaritet med den samiske reindrifta, fra 26. juni til 4. juli. Den lovlige aksjonen endte med at deltakerne ble bortvist av politiet som er satt til å påse at lover og vedtak skal etterleves.

Rollene er snudd på hodet og viser at noe er fundamentalt galt i rettsstaten Norge. Av den grunn er Motvind Norge tvunget til å anmelde ledelsen og eierne av vindkraftanleggene Roan og Storheia på Fosen.

Dette betyr blant annet at ordførere i en rekke kommuner i tidligere Sør-Trøndelag, Statkraft, Stadtwerke München, TrønderEnergi og to utenlandske investorselskaper er anmeldt til Økokrim. Anmeldelsen er forankret i flere straffbare forhold, knyttet til brudd på energiloven, straffeloven og plan- og bygningsloven (pbl).

Motvind Norges styreleder John Fiskvik (til høyre) leverte 5. juli kopi av anmeldelsen til politiet. Anmeldelsen er formelt levert Økokrim. Foto: Motvind Norge

 

De anmeldte lovbruddene er:

  • Ulovlig drift og produksjon av kraft fra Roan vindkraftverk og Storheia vindkraftverk
  • Ulovlig bruk av fast eiendom fordi ekspropriasjonstillatelsen er opphevet
  • Ugyldig iverksetting av anleggene etter pbl grunnet ugyldige planvedtak og mangelfulle søknader om eiendomsendring

I forbindelse med utferdigelse av anmeldelsene er det avdekket at eierstrukturen også i offentlig eide selskaper er kompleks og i stor grad kan være skjult for offentligheten. Det er vanskelig å forstå behovet for den komplekse eierstrukturen.  

Motvind Norge er svært skuffet over at politiet beskytter ulovlig virksomhet heller enn dem som har retten på sin side. Motvind Norges aksjon på Fosen er ikke sivil ulydighet, men et forsøk på å stoppe ulovlig virksomhet gjennom lovlige virkemidler. Gjennom sin inngripen bidrar politiet til at ulovlig virksomhet og menneskerettighetsbrudd kan fortsette.

Så lenge lovbruddene på Fosen får fortsette representerer de en svekkelse av alles rettigheter. Dersom dommen fra Norges Høyesterett ikke får noen konsekvenser frykter vi at konsekvensene heller går ut over rettstaten. Fosen-saken viser til fulle at Motvind Norges arbeid for å ivareta natur, livskvalitet og våre rettigheter er viktigere enn noen gang.

 

Rollene er snudd på hodet og viser at noe er fundamentalt galt i rettsstaten Norge.