Det er åpenbart at politiet bruker makten sin feil når de hjelper et selskap med å videreføre ulovlig drift. Foto: Motvind Norge

Motvind Norge anmelder politiet   

Motvind Norge klager på pålegg og anmelder politiet etter Roan […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

14. juli 2023

Del:

Motvind Norge klager på pålegg og anmelder politiet etter Roan Vind-aksjonen.

Motvind Norges Roan-aksjon var en lovlig markering til støtte for Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida som seiret i Høyesterett. Politiet feilvurderte både situasjonen og rettstilstanden. Motvind Norge har 14. juli 2023 krevd en lovlighetsvurdering av politimesterens beslutning om å gi pålegg. I tillegg har vi anmeldt Trøndelag politidistrikt til Spesialenheten for politisaker for misbruk av offentlig myndighet.

Motvind Norge valgte 26. juni til 4. juli å blokkere begge innkjørslene til Roan Vind, ikke for allmenn ferdsel, men spesifikt for selskapet som drifter anlegget. Vindkraftverket mangler gyldig konsesjon og ekspropriasjonstillatelse etter at begge vedtakene ble opphevet i Høyesteretts dom høsten 2021 (HR-2021-1975-S).

Motvind Norges medlemmer var i utgangspunktet i god dialog med politiet, og fikk bekreftet at den valgte aksjonsformen var lovlig. Den 29. juni fikk deltakerne likevel pålegg fra politiet om å fjerne seg, slik at personer som jobbet for Roan Vind DA kunne få slippe forbi. Politibetjenter på stedet påstod i denne forbindelse at Roan Vind driftes lovlig, til tross for at produksjonen er ulovlig i henhold til energiloven. Alle fikk pålegg om å fjerne seg, og to deltakere som nektet å rette seg etter politiets pålegg, ble fjernet med makt og varslet om anmeldelse. Hjemmelen for pålegget ble oppgitt til å være politilovens § 8, som skal sikre lovlig ferdsel.

At politiet velger å bistå den parten som tapte i retten, er oppsiktsvekkende. Motvind Norge mener politiet misbrukte sin myndighetsutøvelse når de hjalp Roan Vind DA med å drifte vindkraftverket som verken har gyldig konsesjon eller lovlig adkomstrett fordi det er i strid med Høyesteretts dom. Likevel velger altså Roan Vind å videreføre både produksjon og ferdsel i området.

 

At politiet velger å bistå den parten som tapte i retten, er oppsiktsvekkende.

Det er åpenbart at politiet bruker makten sin feil når betjenter blir instruert til å hjelpe et selskap med å videreføre ulovlig drift. Motvind Norge har derfor sendt inn en klage på dette. I tillegg har vi anmeldt personer som vi mener brøt loven da pålegget ble gitt. Politilovens § 8 om å sikre «lovlig ferdsel» kan ikke brukes hvis hensikten er å tilrettelegge for drift av, og ferdsel i, et energianlegg som verken har gyldig konsesjon, ekspropriasjonstillatelse eller gyldig planvedtak.

Det er ikke relevant for verken produksjonen eller ferdselen at det er uenighet om hele eller deler av vindkraftanlegget skal rives. For å produsere kreves gyldig konsesjon, og for å ferdes i området kreves gyldig ekspropriasjonstillatelse, og det har ikke Roan Vind DA. Forbud mot ferdsel er også en følge av at erstatningen ikke er utbetalt. Dette betyr at ferdselen ikke er lovlig, og politilovens § 8 om å sikre «lovlig ferdsel» kan nettopp kun brukes hvis ferdselen er lovlig.

Motvind Norges Roan-aksjon har nå krevd en lovlighetsvurdering av politimesterens beslutning om å gi pålegg. I tillegg har vi anmeldt Trøndelag politidistrikt til Spesialenheten for politisaker for misbruk av offentlig myndighet.

 

Politilovens § 8 om å sikre «lovlig ferdsel» kan ikke brukes hvis hensikten er å tilrettelegge for drift av, og ferdsel i, et energianlegg som verken har gyldig konsesjon eller ekspropriasjonstillatelse. Foto: Hanne Lillian Hanssen

 


Nye innlegg