Illustrasjon til John Fiskvik sin tekst

Motvind Norge deltar på strømprismarkering

Mandag 19. september kommer Stortinget sammen til et ekstraordinært møte […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

16. september 2022

Del:

Mandag 19. september kommer Stortinget sammen til et ekstraordinært møte om kraftsituasjonen. Samme dag, fra klokken 15, vil Motvind Norge delta på en stor demonstrasjon i regi av Industriaksjonen, under hovedparolen «Ta kontroll over vannkrafta!» Vi støtter Industriaksjonens krav og oppfordrer våre medlemmer til å stille opp bak Motvind Norges egne bannere.


Tekst: John Fiskvik, 1. nestleder i Motvind Norge


Vindindustri gir ikke lavere strømpriser- tvert imot! 

En fullstendig feilslått kraftpolitikk skaper for tiden store problemer for både bedrifter, bønder og privatpersoner. Høye og uforutsigbare strømpriser svekker næringslivet og kan føre til en bølge av konkurser. Selv om politiske myndigheter febrilsk fremfører innøvde fraser om «tørrår» og forsøker å skyve skylden over på statsledere andre steder, må vi ikke glemme at krisen kunne vært forhindret. Hadde stortingsflertallet passet bedre på fellesskapets verdier, kunne vi i dag kontrollert vår egen krafteksport og sikret både forsyningssikkerhet og stabile priser.   

I Nasjonal ramme for vindkraft fra 2019 ble umistelige naturområder definert som velegnet for vindkraftutbygging. Slik Motvind Norge ser det, er den norske vindkraftsatsningen et politisk, energipolitisk, klimapolitisk og teknologisk blindspor av dimensjoner. Vi har foreløpig klart å bremse utbyggingstakten på land, men trenger nå at våre politikere sier klart nei til RePowerEU, EUs nye plan for hasteutbygging av vindindustri.  

Slik Motvind Norge ser det, er den norske vindkraftsatsningen et politisk, energipolitisk, klimapolitisk og teknologisk blindspor av dimensjoner.

Vindkraftutbygging i norsk natur gir ikke lavere strømpriser- tvert imot! Da planer for vindkraftutbygging ble lagt, var den uttalte hensikten å øke strømprisene for at vindkraften skulle «lønne seg». Når naturen raseres og arvesølvet forsvinner ut av landet, har vi å gjøre med et grovt tyveri fra fremtidige generasjoner. Vi har andre løsninger hvis vi evner å løfte blikket; som energieffektivisering, oppgradering og modernisering av eksisterende vannkraftverk og solkraft på bygg for å nevne noen. Men like mye må vi sørge for at vannkrafta vår ikke sløses bort på fullstendig meningsløse skuespill som elektrifisering av sokkelen og kryptomining.  

Når naturen raseres og arvesølvet forsvinner ut av landet, har vi å gjøre med et grovt tyveri fra fremtidige generasjoner.

Løsninger for makspris på strøm for både husholdninger, industri, næringsliv og landbruk, kombinert med insentiver for energieffektivisering, burde være innen rekkevidde. Nå trenger vi å se politisk forståelse, evne og vilje til å ordne opp i rotet som er stelt i stand. Politikerne på Stortinget og i regjeringen må være sitt ansvar bevisst. Selvfølgelig bør vi elektrifisere alt som det er bærekraftig å elektrifisere i det norske samfunnet, men vi kan ikke redde en feilslått europeisk energipolitikk gjennom et musepiss i havet – som vannkrafta vår i realiteten representerer i europeisk sammenheng. Selvfølgelig må vi gjøre alt som er mulig for å bremse – og gjerne stoppe – menneskeskapte klimaendringer. Da kan vi ikke kaste bort verdifull tid og menneskelige ressurser på ikke-bærekraftige løsninger. 

Markedet kan, som kjent, være en god tjener, men er definitivt en katastrofal herre når det slippes fritt, som vi ser nå. Derfor må vi frikoble oss fra et energimarked som har spilt falitt, noe EU-toppene nå innrømmer. Til dere som fortsatt har tiltro til markedet: Bruk markedsmakta vår som olje- og gassleverandør til Europa for å reforhandle kabelavtalene og ta tilbake arvesølvet – som er folkets eie! Det hjelper ikke med en steinrik stat – når land og folk blir stadig fattigere. Nok er for lengst nok! 

Markedet kan, som kjent, være en god tjener, men er definitivt en katastrofal herre når det slippes fritt, som vi ser nå.