Vindkraft medfører enorme naturinngrep, som her på Fosen. Foto: Eivind Salen, Motvind Norge

Motvind Norge er skuffet over grunnrenten på vindkraft: – For lite, og treffer feil

– Kommuner lokkes av vindkraft-inntekter på bekostning av naturen, advarer […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

18. desember 2023

Del:

– Kommuner lokkes av vindkraft-inntekter på bekostning av naturen, advarer Motvind Norge og uttrykker bekymring over regjeringens forslag til grunnrenteskatt.


Med regjeringens forslag vil minst halvparten av inntektene fra grunnrenteskatt gå til kommunene. Motvind Norge er bekymret for at økte inntekter til vindkraftkommunene reduserer vernet av natur under dekke av lokaldemokrati.

– Spesielt kommuner med dårlig økonomi kan bli fristet av en slik ordning. Lovnader om inntekter fra grunnrente vil kunne føre til beslutninger som ødelegger store felles naturverdier, sier styreleder i Motvind Norge, John Fiskvik.

– Det er vår felles natur, vår framtid. Så sent som i fjor forpliktet Norge seg til å stoppe nedbygging av natur, samt restaurere 30 % av ødelagt natur innen 2030, gjennom Naturavtalen. Dette er å gå helt motsatt vei, fortsetter Fiskvik.  

Naturavtalen fra Montreal sier også konkret i mål nr.18 «at landene skal fjerne subsidier som er skadelige for natur og biologisk mangfold».

– Grunnrente og naturressursskatt som tilbakeføres til kommunene er en uetisk oppfordring til å forbruke våre natur- og friluftsområder. Inntekter fra grunnrente fra vindkraft til kommunene er subsidier som skader natur og biologisk mangfold. I stedet bør hele eller deler av dette gå til et statlig fond som øremerkes naturrestaurering, mener Fiskvik.

Store vannkraftanlegg i Norge betaler 45 % grunnrenteskatt, mens vindkraftanlegg kun skal betale 25 %. Motvind Norge ser ingen gode argumenter for at vindkraftbransjen skal slippe billigere unna, heller tvert imot: 

– Vindkraft legger beslag på store områder av landet vårt, ødelegger dette arealet og gir ustabil produksjon av strøm. Motvind Norge oppfordrer myndighetene til å bruke mer penger på effektivisering og modernisering av eksisterende vannkraftverk samt ENØK-tiltak som monner på næringsbygg og private boliger fremfor å sponse vindkraftindustrien. Dette er tiltak som ikke medfører konflikter, og må defineres som særdeles lavthengende frukter. Hadde skattesystemet vært likt for vind og vann, ville ingen vindkraftanlegg vært bygd eller drevet lønnsomt, sier Fiskvik.

Utbyggere av vindkraftanlegg får med den nye grunnrenteordningen også refundert hele 25 % av kostnadene sine ved å sette opp anlegg. Dette kalles «negativ grunnrente».

– At staten skal betale en fjerdedel av utgiftene for å få satt opp vindkraftanlegg, er vi sterkt kritiske til. Dette er milliarder av fellesskapets penger som kunne vært brukt på en mye bedre måte. At utbyggere ikke ønsker å ta investeringene uten at staten betaler store deler av regningen, sier sitt om hvor feil premisset for vindkraftutbygging er, avslutter styreleder John Fiskvik i Motvind Norge.

Grunnrente og naturressursskatt som tilbakeføres til kommunene er en uetisk oppfordring til å forbruke våre natur- og friluftsområder, mener Motvind Norge. Illustrasjonen er KI-generert.

Kilde

Utdrag fra «Innstilling fra finanskomiteen om Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft»:

 «Med regjeringens forslag vil minst halvparten av grunnrenteskatteinntektene gå til kommunene gjennom produksjonsavgiften og en ekstra bevilgning i år med høy grunnrente. I tillegg har vertskommunene mulighet til å skrive ut eiendomsskatt for vindkraftanlegg.»

«For nye kraftanlegg utbetales skatteverdien av negativ grunnrenteinntekt når anlegget blir satt i drift og Skatteetaten har gjennomført kontroll av fastsatt skatt.»

«Flertallet er derfor enige om å redusere skattesatsen, etablere en utbetalingsordning for nye kraftverk og forbedre overgangsordningene for eksisterende kraftanlegg. Forbedrede overgangsordninger innebærer at eldre kraftanlegg får trekke fra mer av sine historiske investeringskostnader i skatten. Redusert skattesats innebærer at selskaper som skal betale grunnrenteskatt vil sitte igjen med en større andel av overskuddet.»