Kvitfjell/ Raudfjell. Foto: Gudmund Sundlisæter

Motvind Norge etableres

Etter et initiativ fra de lokale motstandsgruppene mot vindkraft på  […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

2. september 2019

Del:

Etter et initiativ fra de lokale motstandsgruppene mot vindkraft på  Sørmarkfjellet, Frøya og Vardafjell, etableres nå Motvind Norge som nasjonalt organ for den folkelige motstanden mot vindindustri i Norge. Det er mange tusen motstandere av vindkraft i landet vårt i dag. Denne motstanden har lenge savnet et felles talerør, og presse, politikere og myndigheter får nå en adresse å henvende seg til.

Motvind Norge er en politisk uavhengig organisasjon der alle er velkomne som medlemmer og som støttemedlemmer.  Alle lokale grupper er invitert til å støtte opp om en samlet nasjonal motstand mot vindkraft, ved å bruke navnet Motvind [stedsnavn]. Vi minner om markeringen mot vindkraft foran Stortinget 8. september. Det er videre planer om mange ulike aktiviteter fremover. 

Vi ber om forståelse for at etableringen av en nasjonal organisasjon mot vindkraft er arbeidsintensivt og krevende for de frivillige som utgjør ressursgruppen, og at alt ikke fungerer sømløst fra dag en. Vi takker for mange gode innspill og medlemskapsforespørsler. Alle henvendelser vil bli besvart etter hvert.

Mer informasjon kommer

Vi gir vindindustrien #MOTVIND fra alle kanter.

Nye innlegg