Motvind Norge har en offensiv tilnærming til årets kommune- og fylkestingsvalg. Grafisk design: Siri Fjeseth

Motvind Norge gjør naturvern til hovedsak i valget

Motvind Norge satser tungt i årets valgkamp. Stem på de […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

8. august 2023

Del:

Motvind Norge satser tungt i årets valgkamp. Stem på de kandidatene som sier nei til nedbygging av natur, oppfordrer styreleder John Fiskvik.


«Med 18 000 medlemmer i ryggen vil John Fiskvik gjøre naturvern til hovedsak i valget», melder Klassekampen på forsideplass 7. august, tre dager før valglokalene åpner for forhåndsstemming. Fiskvik mener klimaomstillingen har startet i helt feil ende når vindkraft og ødeleggelse av naturen blir presentert som løsningen. Det pågående «grønne skiftet» er i realiteten et røykteppe for rasering av villmark, sier han til Klassekampen.  

Fiskvik tror vindkraftsaken har gjort folk mer bevisste på at naturen må vernes. Det er ikke uendelig med natur i Norge. Nå klimakrisen så langt har fått mer oppmerksomhet enn naturkrisen, tror han det har økonomiske årsaker. «Det er mulig å tjene store penger på klimaomstilling, men ikke på å verne om naturen. Enkelte av disse aktørene er i realiteten ikke opptatt av det grønne skiftet, natur eller økosystemer». Som eksempel på kynismen i vindkraftbransjen nevner han de kompliserte eierstrukturene  og tilknytningen til skatteparadis. I en rapport publisert av Tax Justice Network i 2021, poengteres det at vindkraft kan ha bli brukt til bevisst skatteunndragelse i stor skala. Merkelappen «det grønne skiftet» er blitt et røykteppe superkommersielle aktører bruker for å tjene penger.  

 

Merkelappen «det grønne skiftet» er blitt et røykteppe superkommersielle aktører bruker for å tjene penger.  

Motvind Norge jobber først og fremst mot vindindustri, men organisasjon ser også på andre momenter i det påståtte «grønne skiftet» i forlengelsen av dette. «Batterifabrikker og hydrogenproduksjon handler først og fremst om å få subsidier og sugerør ned i statskassa», mener Fiskvik. Selskaper som Freyr henter ut enorme summer i styrehonorarer og investeringer uten å produsere noe som helst.  

Det beste vi kan gjøre for klimaet er å ta vare på naturen, som er Motvind Norges hovedanliggende. En del vindkraftpådrivere forsøker likevel å stemple medlemmer som klimaskeptikere, med intensjon om å svekke kraften i motstanden. Fiskvik er tydelig på at denne typen beskyldninger ikke stemmer overens med organisasjonens syn på klimaproblematikken. Motvind Norges rapport «Energipolitikk på naturens prinsipper» viser hvordan vi kan lykkes med et reelt grønt skifte basert på modernisering av vannkraft, energieffektivisering, solkraft på tak og geotermisk energi.  

Motvind Norges budskap til velgerne er å stemme på de kandidatene som sier klart nei til vindkraft og nedbygging av naturen. I partier hvor det er uenighet ber vi om at man løfter tydelige vindkraftmotstandere opp på lista. Mye tyder på at lokalvalget 2023 kan bli et naturvalg, og da er vindkraftsaken helt sentral.  

Stem vindkraftmotstandere inn i kommunestyrer og fylkesting!

For vindkraftmotstandere vil det kommende valget være helt avgjørende for de neste fire årene. Det er derfor viktig at vi stemmer på de partiene som har markert motstand mot vindkraft lokalt, uavhengig av om dette er de partiene vi pleier å stemme på. En annen effektiv metode for å få vindkraftmotstandere inn i kommunestyrer og fylkesting, er å gi ekstrastemmer til enkeltpersoner som har markert seg som konsekvente naturvernere. Disse kan få et ekstra kryss i stemmeseddelen. Slik kan vi styrke vindkraftmotstanden lokalt.

Det går også an å føre over navn fra andre lister, altså personer fra andre partier. Dette kan du gjøre både i kommunevalget og i fylkestingsvalget. På stemmeseddelen kan du lese hvor mange kandidater du kan flytte over. Bestem deg på forhånd hvilke lister du skal bruke og hvilke navn du vil løfte frem. Ta gjerne med en huskelapp i fall det blir hektisk i lokalet den dagen du stemmer.

 

I mange kommuner er det mest fokus på valget til kommunestyret, men når det gjelder arbeidet mot vindkraft er fylkestingsvalget også viktig. Vi må sørge for å få inn folk som har kunnskap og mot til å si nei til vindkraftprosjekter. Regjeringen kommer til å lytte til fylkestingene i vindkraftsaker mer enn tidligere.

Gjør deg klar til å stemme på gode folk som setter naturvern høyt. Det kan gjøre motstandsarbeidet vårt mye lettere. Godt valg!