Værmeldingen 20.10.2021
Skjermdump NRK Dagsrevyen

Motvind Norge til NRK: Vindkraftverk med ugyldig konsesjon som illustrasjonsbilde på Dagsrevyen

Av styreleder Eivind Salen Onsdag 20. oktober brukte NRK Dagsrevyen […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

1. november 2021

Del:

Av styreleder Eivind Salen

Onsdag 20. oktober brukte NRK Dagsrevyen et bilde av Storheia vindkraftverk som illustrasjonsbilde til værmeldingen. Det er oppsiktsvekkende, alt den tid dette vindkraftverket ligger i vinterbeitet til det sørsamiske reinbeitedistriktet Fovsen Njaarke. Der har det ingen rett til å være, fordi det krenker reineiernes menneskerett til å utøve sin urfolksnæring med reindrifta. Derfor dømte Høyesterett i Storkammer enstemmig at konsesjonen til vindkraftverket er ugyldig.

Motvind Norge reagerer på dette, og sendte 28. oktober ut et brev til NRK Dagsrevyen med spørsmål om hvilke vurderinger som ligger bak bruken av nettopp dette bildet?

Taperen i Høyesterett, Fosen Vind AS, får i beste sendetid eksponert sitt ulovlige vindkraftverk som om ingenting er galt. Vinnerne i Høyesterett, Fovsen Njaarke, blir – enda en gang – usynliggjort.

Vi ser frem til et snarlig svar.

Brevet kan dere lese her.
NRK-Dagsrevyen-Illustrasjonsfoto-Fosen-i-vaermeldinga-20.10.2119497Last ned

Sendingen på NRK Dagsrevyen:
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202110/NNFA19102021