Motvind Norge med egen melding om energi

Kraftfulle appeller ble holdt av John Fiskvik, Hogne Hongset og Idar Helle fra Industriaksjonen, her John Fiskvik, nestleder i Motvind Norge.

I Norge kan vi innen 2050 elektrifisere fastlandet, og kombinert med biogass, drifte kysttrafikken, uten å bygge et eneste vindkraftverk. Samtidig kan vi ha store mengder fornybar energi tilgjengelig for ny industri. Den mest miljø- og naturvennlige kilowattimen er alltid den som blir spart. Utredningen viser at vi kan frigi opptil 45 TWh kraft ved energieffektivisering av bygg, industri og næring.

Dette er hovedbudskapet i Motvind Norges egen melding om Norges framtidige tilgang til og behov for kraft.
Meldinga er utarbeidet av et bredt sammensatt utredningsutvalg, ledet av Sveinulf Vågene.

Torsdag 17. juni ble motmeldingas hovedkonklusjoner overlevert Stortingets Energi- og miljøkomite. På en av årets travleste dager på tinget stilte AP, SV, Frp og KrF opp på Eidsvolls plass. Politikerne ble oppfordret til å ta til følge meldingas tilråding om en radikal omlegging av energipolitikken; fra naturødeleggende vindkraft til å utnytte eksisterende energiressurser mye bedre.

Motmeldingas hovedkonklusjoner er også sendt medlemmene i Energi- og miljøkomitéen. Meldinga blir publisert på et eget domene, Energi og natur, som lanseres i uke 24.

Både Sveinulf Vågene og John Fiskvik er meget godt fornøyde og ser fram til det videre arbeidet.